Ishavsforeningen Jan Mayen, 2.april 2011

 

Hei alle sammen!

Håper det står bra til.

Nå er det så lenge siden sist at jeg skjemmes – noe jeg forresten har gjort alt for lenge, men foreningen er ikke død. Vi i styre har jevnlig kontakt via telefon eller epost og har hatt 3 fysiske møter her i Oslo. Prøver å utnytte muligheten hver gang Petter eller Ann Elise er i byen.

Vi er opptatt med å støtte Bjørn Fredriksen, som etter hver har samlet veldig mye film og bilder fra aktiviteten på JM fra 1920 og fram til i dag. Han bruker imponerende mye tid og penger på dette prosjektet som også må sikres for framtiden. Vi er med både fordi vi ser verdien i dette arbeidet og at det i noen tilfeller gjør det letter for Bjørn å nå fram når han kan referere til Ishavsforeningen.

Vi samarbeider også med Susen Barr og Riksantikvaren og har etter søknad fått midler til å restaurere fangsthytter og fortidsminner på JM. Mye er gjort, men vi har fortsatt midler som ikke er brukt pga. vansker med å komme opp til JM. Det samme gjelder restaureringen av Kremel. Håpet på at det skulle bli en sjans nå i sommer, men også i år ser det dårlig ut. Vi jobber imidlertid med et opplegg som gjør oss i stand til å reise opp på kort varsel.

I Statsråd 19. november 2010 har regjeringen besluttet å frede JM som naturreservat, samtidig som havområdene rundt ar åpnet for petroleumsvirksomhet. I den forbindelse skal det igangsettes en konsekvensutredning som vi har fått innsyn til.

Vi har beklageligvis ikke lyktes med å opprette kontakt med medlemmene i foreningen og dette må vi gjøre noe med, først og fremst ved å oppdatere hjemmesiden: http://ihf-jan-mayen.org
Alle forslag og eventuelle innlegg sendes til: Gro Heidi gro.heidi@gmail.com

Når det gjelder generell info om hendelser på JM, vet vi ikke mere enn det som står på hjemmesiden til JM, bortsett fra at driftskoordinator Svein Kroken skal pensjonere seg og ny mann skal være tilsatt, men det har jeg ikke fått det bekreftet – så det blir spennende å se hvem vi må forholde oss til i framtiden. Vi får håpe at det gode samarbeide vi har hatt med Svein, også vil fortsette med den nye driftskoordinatoren.

Som dere også har sett på Jan Mayen-hjemmesiden, har vinteren vært tøff med Gammelmetten. Det er mulig at vi i samarbeid med Riksantikvaren kan få igangsatt noe arbeide, men det vil ikke bli før til neste sommer.

Generalforsamling vil bli avholdt på Luftkrigsskolen i Trondheim, helga 23.–25. september 2011.
Samme opplegg som tidligere. Vi er i kontakt med Jan-Petter Hubert-Hansen, Direktoratet for naturforvaltningen for å holde foredraget: Jan Mayen – naturreservat og hva nå.
Egen innkalling vil komme senere, men merk dere datoen.

God helg.

Ronald