Ishavsforeningen Jan Mayen, Desember 2009

 

 

Kjære Venner.  

Takk for sist til alle dere som var på generalforsamlingen til Ishavsforeningen Jan Mayen (IFJM) i Trondheim nå i høst.

Det var veldig hyggelig at så mange tok seg tid til å møte gamle venner fra Jan Mayen og for å legge føringer for en forening som er liv laga. Dette er en inspirasjon for oss i styret til å jobbe videre som støttegruppe for bevaring og ivaretakelse av historiske materialer på Jan Mayen, slik som hovedformålet i vedtektene pålegger oss.  Videre mener styret at det er viktig å legge tilrette for fortsatte samlinger for folk som har vært på Jan Mayen, noe den sosiale delen av generalforsamlingen viste klart og tydelig - eller skal jeg heller si hyggelig.

Styret har jevnlig kontakt via e-post der vi både informerer og utveksler meninger med hverandre. Dessuten har vi hatt et fysisk møte der fire medlemmer møttes i Oslo. De fleste av oss bor på Østlandet, så vi slår til hver gang Petter eller Ann Elise er på besøk. Neste møte blir i slutten av februar, for da har Ann Elise bebudet en Oslo-tur.

Ting tar tid og det ber vi om forståelse for. Så langt har vi fått hjemmesiden ihf-jan-mayen.org oppe å gå, men det gjenstår å få lagt inn en gjestebok. Personlig mener jeg dette er viktig for at vi kan opprettholde kontakten med hverandre og mellom medlemmene og styre. Gro Heidi jobber med saken. All informasjon vil i framtiden bli lagt ut på hjemmesiden til IFJM og kommunikasjonen vil gå via e-post. Dette er en praktisk og økonomisk vurdering, men skulle det vise seg at noen insisterer på fortsatt å motta informasjon pr. brev, skal vi vel få til det.

Nå har vi ikke all verden av informasjon som ikke ligger tilgjengelig på den offisielle hjemmesiden til Samfunnet Jan Mayen, derfor oppfordres medlemmene til å komme med innlegg.

      Innleggene sendes til: Gro Heidi Råmunddal     gro.heidi@gmail.com

Av andre saker styret jobber med:

Bjørn  Fredriksen jobber jevnt og trutt med å samle informasjon og bilder fra aktiviteter på Jan Mayen fra ca. 1920 og fram til i dag. Et formidabelt arbeide som han ønsker at foreningen skal være med å ta vare på. Vi undersøker flere modeller for videre bevaring.

Gjennom flere år har Riksantikvaren gitt bevilgninger til IFJM til restaurering av fangsthyttene Olsbu, Camp Margareth og oppmåling av den eldste hytta på øya - Andersenhytta- samt oppføring av en kopi, og siste sommer ble Polheimen restaurert. Alle disse prosjektene er ledet av Susan Barr  som gjør en stor og prisverdig innsats for kulturminne på øya. Hun er en pådriver og støttespiller for IFJM som vi vil gi all honør.

For 2010 har vi fremmet en ny søknad for flytting og restaurering av badstua på Gamle Metten. Vi håper også at det skal bli tid til å restaurere bukken til taubanen på Gamle Metten. Problemet med taubanen er at brinken og havet kommer stadig nærmere.

Arbeidet med Kremel har foreningens egne medlemmer jobbet med, men det har tatt tid pga. vanskeligheter med transport til øya, noe som ikke ser ut til å bli enklere i tiden framover. En av årsakene til dette er at det blir stadig flere ansvarlige aktører som har behov for å besøke øya og som skyver oss ut av passasjerlista, men Svein Kroken (FLO) prøver å hjelpe så godt han kan. 

Styret vil fortsette jobben med restaurering og formalisering av avtaler for drift av Kremel.  Målet er å gjøre den beboelig slik at den kan benyttes av medlemmer av IFJM som er så heldige å komme seg en tur til øya.

Gamle Metten er en historie for seg i og med at den eies av Meteorologiske. IFJM fikk ved stiftelsen et pengebeløp som er brukt til bevaring av hovedhuset på Gamle Metten og målet er å holde bygningen tett og tørr.  Mye er gjort, men det er nødvendig med oppfølging. Heldigvis har personer som til tider er engasjert på Jan Mayen gjort enkelte nødreparasjoner, noe de skal ha all ære for. Vi jobber for å finne tilskuddsordninger som gjør det mulig for oss å jobbe videre med dette prosjektet.

Vi jobber også med å informere om vår eksistens til alle aktører som har et ansvar eller interesser på Jan Mayen. Vi er jo det nærmeste en kan komme en "lokalbefolkning", vi kan formidle informasjon og situasjonsbeskrivelser av og på øya.

Sist, men ikke minst i denne omgang ønsker vi å finne ut om det er interesse for å  kjøpe Jan Mayen "stersj" fra Krambua.  

Vi i styret ønsker dere en

         RIKTIG GOD JUL OG  ET LYKKELIG NYTT ÅR! 
 
Med vennlig hilsen
Ronald Kjærsund
Leder IFJM 
 

PS. Minner om medlemskontingenten kr 200. til konto 0537 58 02459.