ÅRSBERETNING 5. oktober 2013.

I perioden fra forrige generalforsamling 25. sept. 2011 og fram til i dag har styret i Ishavsforeningen Jan Mayen (IJM) bestått av:
Leder: Ronald Kjærsund
Nestleder: Ann Elise Dille
Kasserer/dugnadsgeneral: Petter Grønnås
Sekretær: Gro Heidi Råmundal
Styremedlem: Thor Holtet
Vara: Bjørn Fredriksen
John Nesheim

I perioden har styret hatt 4 fysiske møter i Oslo med Petter, Thor, Bjørn og Ronald. Gro Heidi emigrerte til Svalbard, mens Ann Elise og John har måtte nøye seg med sporadiske kontakter på telefon.

Hovedsaker som styret har arbeidet med.

Etter forrige generalforsamling startet vi full av entusiasme med forsøk på å oppdatere hjemmesiden, men fortsatt er mye ugjort – for å si det pent

Videre har vi laget en presentasjon av Ishavsforeningen og sendt til involverte avdelinger i Forsvaret og Værvarslinga. Departementer, alle politiske partier på Stortinget og miljøorganisasjoner. Tilbakemeldingene har ikke vist særlig interesse.

Styret har jobbet tett sammen med Bjørn Fredriksen, som er i ferd med å nå målet med innsamling av filmer og bilder fra aktivitetene på JM fra ca. 1920 fram til i dag. Dette er et prosjekt han ønsker å dele med IJM, noe vi er svært glade for. Det er viktig for oss at dette materialet blir gjort kjent og tatt vare på for framtiden. Som leder for IJM har jeg sammen med Bjørn vært på Nasjonal biblioteket og Forsvarsmuseet avd. Jørstamoen.
I april var Ann Elise og jeg på Flymuseet i Bodø hvor Bjørn kunne presenterte dokumentasjon fra bygging av Olonkin-byen på Jan Mayen. Oppmøte og responsen var meget god.
Etter flere søknader og mange telefonsamtaler med driftskoordinator Maj. Torgeir Madsen fikk Bjørn omsider anledning til å bli med opp til JM nå i sommer for å ta noen bilder for å dokumentere før og nå. Dessverre ble oppholdet amputert til 2-3 timer.

All honnør til Bjørn for den jobben han gjør både når det gjelder bredde og kvalitet. Vi vil også takke hans kone Åse, som har oppmuntret han til å stå på.

Resturering/dugnad.

Det har ikke vært mulig for Petter å arrangere dugnad på JM siden 2006 pga. mangel på transport. Det gjenstår fortsatt en del arbeider i Kreml.
På Gammelmetten har deler av takpappen blåst bort på hovedhuset. IJM tok dette opp med Susen Barr hos Riksantikvaren, som har sendt oss følgende rapport:

«Jeg hadde store planer i år om restaurering av badstuen fra krigen. Den skal ikke flyttes fordi stedet der den opprinnelig sto - på stranden nesten under Tveitens minnekors - blir nå oversvømmet til tider. Men jeg har fått tak i gode bilder fra byggingen og meningen er bl.a. å rekonstruere taket. Materialer er sendt oppover og alt var ordnet for jobben, da håndverkeren dessverre måtte melde avbud i siste liten. Jeg var redd for at dette var siste sjans å redde badstuen før den faller ned, men etter en befaring i august er jeg beroliget og tror den står til et nytt forsøk neste år.
Arbeidstiden for håndverkeren skulle være nesten to måneder, så planen var også å få lagt plater på hovedhuset på Gamle Metten - lignende plater til de som er på taket til den gamle sondeboligen der ("dohuset"). VVN ordnet med plater og alt var sendt opp. Dette falt da også i fisk. Pappen er blåst av store områder av taket og det trengs stor innsats for å gjøre hovedhuset til mer enn bare et avstengt, fuktig og dødt element.
Kreml - Det var likeledes tenkt å ordne med taket på Kreml. Pappen var blåst av i et stort flak. Heller ikke dette kunne gjøres, men stasjonen hadde ordnet med en midlertidig festing av det løse flaket. Det er synd at vi ikke kan få til en ferdigstilling av Kreml og en regelmessig bruk av bygningen.

Så det var de tre store oppgavene for i år som allikevel ikke kunne gjennomføres. Jeg forsøker igjen til neste år, men det blir faktisk tredje gangen jeg prøver å få håndverkere oppover for å ta badstuen og det spørs hvor lett det blir å få transportmuligheter neste gang.»

Andre arrangementer.
Styret takker Heidi som på eget initiativ inviterte til privat JM-treff på hytta og til Elin og hennes hjelpere som arrangerte treff i Oslo. Tilbakemeldingene er veldig positive.


Styret takker for oss og ønsker Ishavsforeningen Jan Mayen lykke til videre.