Brev fra leder - IJM juni 2005:

Hei alle Jan Mayen venner!

Ja da har endelig svaret kommet fra luftkrigsskolen i Trondheim, og vi kan arrangere Generalforsamlingen og treffet der den 9. - 11. sept 2005.
Opplegget blir som tidligere år, med oppmøte på fredag (9. sept) om ettermiddagen/kvelden - eventuelt lørdag morgen.
Selve arrangementet med medlemsmøte, Generalforsamling og festmiddag blir på lørdag 10. sept fra kl 1000 og utover til sene kvelden!
Og så avreise på søndag 11. sept.
Det som er avklart med Luftkrigsskolen er overnatting fra fredag til søndag, frokost/lunsj på lørdag, frokost/lunsj på søndag og så festmiddagen på lørdag kveld. Alle detaljer er ikke klart, men det blir 3 retters med velkomstdrink, vin/øl til maten og kaffe cognac som avslutning.
Har også avtale om at baren holdes åpen både på fredag og lørdag, samt litt musikk fra musikkanlegg.
Det hele til kun kr. 900,-

Endel foredragsholdere har vi også. Her er heller ikke alle detaljer avklart, men alle temaene vil jo dreie seg rundt Jan Mayen, inklusivt presentasjon av filmene til Bjørn Fredriksen og boka til Torbjørn Braset.

Bjørn er nå ferdig med sin første DVD om JM som han har kalt "Velkommen til Olonkinbyen på Jan Mayen". Den er laget som en kort orienteringsfilm på ca 19 minutter, med innslag av gamle 8mm klipp fra 68/69.
Han har nummerert den JM DVD Nr. 1, og planlegger en rekke temafilmer i en serie. DVD'ene vil bli laget rundt hans gamle 8mm filmer fra 68/69. Den ble meget bra, og kan anbefales for alle som ønsker en liten oppdatering av livet på øya.
Dersom du er interessert kan du kontakte han og bestille. Prisen er Kr. 200 per DVD.


          Adresse:
          Bjørn Fredriksen
          Kongleveien 13
          2020 Skedsmokorset.
          E-post:
fredriks@online.no
          Tlf: 40 0025 42

- Ellers kan jo filmen også bestilles på selve treffet.

Dette brevet er også den offisielle innkalling til Generalforsamlingen lørdag 10. sept 2005.
Generalforsamlingen vil bli gjennomført iht. Statuttene for foreningen:

Sakslisten ved generalforsamling, skal som et minimum inneholde:

  • Konstituering: Valg av møteleder, to referenter og to medlemmer til å undertegne Møteprotokollen.
  • Innsamling av evt. Fullmakter.
  • Styrets beretning fra siste periode.
  • Regnskap
  • Fastsettelse av årskontingent
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg

Ber om at de medlemmer som ikke kan møte, men som ønsker å bidra med sin stemme levere denne til et medlem som skal delta på Generalforsamlingen. I følge vedtektene så velges hele styret for 2 år, derfor står samtlige på valg. Ber både sittende styre og andre i komiteene om å tenke gjennom om de ønsker å sitte videre, samt at valgkomiteen prøve å finne eventuelt nye kandidater før treffet.
Forslag til endring av vedtektene for foreningen må være sendt til leder innen 1. sept 2005.

Ber om at bindende påmelding sendes til meg, og at innbetaling av kostnadene ifm. Generalforsamling/medlemsmøte innbetales til kasserer innen 1 juli 2005.

Totalt har vi nå 50 rom, men mulighet for å få noen flere, samt at alle rommene har mulighet for å innlosjere 2 personer. Om noen ønsker/kan tenke seg å dele rom - ta dette med i påmeldingen.

Min adresse, telefonnr. og e-post står øverst på brevet. Til opplysning reiser jeg mye, så benytt derfor helst e-post eller legg igjen beskjed på telefonen om jeg ikke svarer.

Ellers kan jeg opplyse om at transportene til Jan Mayen denne sommeren ennå ikke er helt klarlagt, derfor kan det bli svært vanskelig å få opp folk på dugnad. Det største problemet er at Herkulesen har fått så store vektbegrensninger at den knapt nok kan ta med last - derfor vil trolig all transport foregå med båt, og da Kystvakten. Men kystvaktfartøyene kan ikke liggende ved Jan Mayen i en hel uke, så derfor kan overlappingene bli korte.

Vel møtt til høsten!

Åge-Leif


 ***********

 

Brev fra leder - IJM august 2005:

 
Hei alle deltakere på treffet i Trondheim!

Her kommer litt mer informasjon om treffet på Luftkrigsskolen i Trondheim 9-11 sept 2005. På
vedlagte kartutsnitt av Trondheim sentrum har jeg merket av Luftkrigsskolen. Som dere ser så ligger skolen nesten i sentrum av byen. Adressen til skolen er Persaunevegen 61, men Kuhaugen er også et meget godt alternativ.
De som kommer med fly til Værnes kan ta bussen til sentrum i Trondheim og så en drosje til skolen. Vil tro at alle drosjer i Trondheim vet hvor Luftkrigsskolen er, så det vil neppe by på problemer. Om noen kommer med tog stopper dette i sentrum - og så en drosje til skolen - og møt opp i hovedinngangen til skolen.
Vi skal alle bo på skolens område med få meters avstand mellom kasernen der vi skal bo, messe, aula og baren. (Alle bygningene ligger midt i sirkelen på kartet).
På kasernen vil alle rom være merket med navn, og i tillegg vil flere av oss i styret ankomme tidlig på fredag og vil derfor være behjelpelig med eventuelle spørsmål etc..
Jeg kan også treffes på mobilen som står oppgitt øverst.


Eksakt program er ennå ikke helt klart, men de fleste møter opp på skolen på fredag. Denne dagen er det ikke noe program, og heller ingen servering for oss på skolen, men jeg skal sørge for at baren er åpen litt utover kvelden.

Så er det lørdag:
Da starter vi opp med foredrag og presentasjoner fra kl 1000.
Bjørn Fredriksen vil presentere filmene sine, Torbjørn Braset boka si, Stig Skreslet sin bok og tanker rundt forskning på Jan Mayen, samt jeg håper vi får en representant fra Fiske- og Kystdepartementet som kan si noe om fremtiden for Samfunnet Jan Mayen.
Så skal jeg finne noen som kan si noe om de siste årenes arbeider på Jan Mayen, samt det arbeidet som ble gjort på Olsbu i regi av Riksantikvaren.
Dette programmet avsluttes, inklusiv lunsj, ca kl 1400.

Så en liten pause før Generalforsamling.
Generalforsamlingen følger oppsatte normer med gjennomgang av aktiviteten i foreningen, regnskap, behandling av eventuelt innkomne forslag, valg etc.
Generalforsamlingen bør være avsluttet ca kl 1700 slik at vi får en pause frem til ca kl 1830.

Fra 1830 og utover til de små timer vil det være festmiddag etterfulgt av dans og mimring om svunne tider på Jan Mayen.

Søndag er det heller ikke program, bare avreise, men det serveres lunsj til oss på skolen ca kl 1130.

Som sagt - alle detaljer er ikke klare, men håper denne korte informasjonen var til hjelp. Om noe er uklart, så ta kontakt med meg!

Vel møtt til årets Jan Mayen treff og Generalforsamling!!

Åge-Leif