Årsberetning


Denne perioden har det vært noe mer aktivitet i regi av foreningen på Jan Mayen, og det ble gjennomført dugnadsarbeid både i 2006 og 2007.
Det er blitt utført dugnadsarbeid både på Gamle Metten og Kreml.

Petter har sikkert fortalt om dette, men kan si at stua på Krem nå er så godt som ferdig.
Etter tips fra Svein Ove Flaten så har jeg søkt Fiskebåtrederenes Forbund om midler til utsmykking av Kreml. Det er da snakk om bilder, innramming etc. med tema "Fiskeri ved Jan Mayen".

Når det gjelder arbeid i regi av Riksantikvaren ble dette kansellert i 2006 med samme begrunnelse som tidligere år. Mangel på fly!

Men i 2007 lyktes det!
Det flys nå med Hercules fra andre nasjoner, og i overlappingsuken i juli/august ble 2 snekkere med for å utføre restaurering av Camp Margareth.
Var så heldige at samme dag som flyet landet kom også KV Ålesund med dieselolje til stasjonen. Det var ikke nei i deres munn da jeg spurte om de ikke kunne skysse de to snekkerne ut til Camp Margareth.
Dette ble utført dagen etter med en av lettbåtene ombord.
I løpet av uken ble de ferdige med fangsthytta, og den er nå i så god stand at den blir stående i mange år! Minst like lenge som den har stått til nå.

Etter forslag på siste treff har jeg forespurt Hurtigruten AS om hva prisen ville bli for en eventuell tur til Jan Mayen. Men de ønsket noe mer konkret antall etc. før de ville gi pris.
På spørsmål til medlemmene om hvor mange som virkelig kunne tenke seg en slik tur - ble svaret svært så magert. Kun en håndfull meldte interesse, og da lot jeg dette "prosjektet" falle.

Angående fremtidig drift på Jan Mayen så vet vel alle at Loran C nå skal driftes ut 2009. Hva som da vil skje vites ikke, men jeg går ut i fra at en vurderer på oppgradere systemet i samarbeid med andre nasjoner i Europa. Vi får se etter hvert.
Det som sies fra Departementene er at det uansett vil være personell på Jan Mayen videre fremover.

Ellers er alt med det gamle her ute på Jan Mayen, ikke store endringene her.
Den største endringen er været! I sommer har det vært de fineste været på lenge. Den intense grønnfargen var ikke å se da jeg kom - mosen var helt tørr! Noe mer regn har vi fått, og grønnfargen kom så vidt, før det nå blir høst og det hele gulner.

Jeg avslutter nå min tid som leder for foreningen, jeg har definitivt ikke vært den mest aktive, men foreningen lever ennå. Det var min hovedhensikt å få til da jeg på meget kort varsel - og sterke overtalelser - overtok som leder på treffet på Andenes for 4 år siden.

Økonomien er rimelig bra, og alt skulle ligge godt til rette for videre drift av foreningen.

Noe laber innbetaling av kontingenten har det blitt, men med litt "påtrykk" og entusiasme så kan nok dette også ordne seg.

Jeg vil derfor bare takke for meg som leder, og ønske den nye lederen lykke til!


Åge-Leif Godø