Referat fra medlemsmøtet i Ishavsforeningen Jan Mayen 18/08-01 på "Briggen", Haakonsvern, BergenSaksliste for medlemsmøtet:

  1. Leder informerer
  2. Innlegg v/Susan Barr
  3. Arne Nyland/Vidar Teigen forteller og viser foto fra fjorårets arbeid
  4. Petter Grønnås sin rapport fra arbeidet på Gamle Metten i år presenteres
  5. Eventuelt 

1. Leder informerer

Medlemsmøtet startet kl 1210 og ble åpnet av foreningens leder, Hjørdis Dahle som startet med å lese opp hilsener fra Regionleder Helge Tangen og Ishavskonsulent John Kolsum ved Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI), - Vervarslinga for Nord Norge (VNN) i Tromsø.
Det ble også hilst fra andre aktuelle personer og organisasjoner.

Hjørdis fortsatte med å informere om Fredskrukken fra Tibet som er gravd ned på Jan Mayen som en symbolsk handling for fred i verden.

Videre fikk medlemsmøtet en gjennomgang av dagens program.


 

2. Innlegg v/Susan Barr

Kulturminnevern og fortidsminner på Jan Mayen
Susan Barr som i dag jobber hos Riksantikvaren (RA) fikk deretter ordet for et innlegg om kulturminnevern og fortidsminner på Jan Mayen.

Hun fortalte at kulturminnevern på Jan Mayen ligger under RA, men det er ikke satt av penger til det. Hun jobber nå med å få gjennomslag for at det må følge penger med forvaltningsansvaret. Gamle Metten og Kreml, samt de andre kulturminnene, trenger noen tusen i året, da kan de holdes ved like. Først må det likevel gjøres grunnleggende investeringer.

Problemet er at RA ikke kan bruke penger på statseide bygninger, de skal heller komme med tekniske råd og bistand om hvordan arbeidet skal og bør utføres. Her kom det et spørsmål fra Birger Brandal i salen om stiftelser ville være et alternativ for å få midler fra RA, dette skal sjekkes opp nærmere.

Susan Barr kunne også fortelle at hun nå jobber med å få oppdatert forskriftene for fortidsminner på Jan Mayen. Her gjelder nemlig fortsatt 100 årsregelen fremdeles, mens Svalbard har vernet som kulturminner alt fra før 1946.

Hun tok utgangspunkt i en slik bygning som Kreml som jo er en Moelvenbrakke, eller rettere sagt flere som er satt sammen. Moelvenbrakker er jo ikke nettopp kulturskatter, men de representerer en viktig epoke i utviklingen derfor bør Kreml bevares. Ansvaret ligger i dag hos eierne. I 1996 ble det laget en Miljøhandlingsplan for Jan Mayen. Her kan man finne opplistet kulturminner og miljøsaker. Det er viktig for dette vernearbeidet med en slik organisasjon som Interesseforeningen for Jan Mayen, da er det lettere å få respons. Det viser at det ikke bare er en og annen særing som har personlige minner han/hun vil ta vare på, men en aktiv, seriøs forening som er villig til å stille opp for saken.

En spesialist på bygningsvern har vært på besøk på Jan Mayen og tatt en status på Kreml. Han mente at dette bør bevares. Han anbefaler støtte av takkonstruksjonen og diverse utskiftninger. Riksantikvaren ved Susan Barr har kontakt med en person som er spesialist på slikt arbeide og han er villig til å reise opp på rimelig kort varsel. Vedkommende jobber på timepris (kr 300,-) og et engasjement på en ukes tid med 10-timers dager vil komme på ca. kr 18000,-. Soppangrep som har vært nevnt blir ikke sett på som noe problem, det kan ordnes forholdsvis greit Susan har en liste over hva som må gjøres.


Videre nevnte Susan at Nikkebu, den kopien av Camp Helene som står vis a vis ditto, bør flyttes. Camp Helene burde kanskje heller restaureres til original kledning.


 

3. Arne Nyland / Vidar Teigen forteller og viser foto fra fjorårets arbeid

Gamle Metten
Etter Susan Barrs orientering overtok Arne Nyland som med teknisk assistanse fra Vidar Teigen redegjorde for det arbeidet som er utført med restaureringen av Gamle Metten, godt dokumentert med bilder av arbeidets utvikling.

Det hele startet med at et medlem i foreningen donerte kr 30 000 til dette arbeidet. DNMI-Vervarslinga for Nord-Norge (VNN) fulgte opp med en bevilgning på kr 100 000. Deretter ble det kjøpt inn materialer og disse ble sendt til Jan Mayen. Ved hjelp av helikopteret fra Kystvakten ble så disse løftet over til Gamle Metten og arbeidet kunne starte. Stort sett under hele byggeperioden var det nydelig vær og Nordlaguna lå blikk stille. Oppdraget var å få Gamle Metten tett. Skifte dører, legge papp og reparere vinduer. Ved dugnadshjelp fra stasjonen ble husene kostet og flidd slik at det så brukbart ut inne etter at vinduslemmene var løftet fra. I løpet av perioden som dugnadsgjengen var på plass ble takene reparert og kledd med papp, vinduene reparert og nye lemmer montert med midlertidige låser. Dørene ble ordnet og husene er nå klare for neste runde.

Radiorommet burde tas hånd om og restaureres, Oddmund Søreide sitter på informasjon om hva som opprinnelig fantes der.


 

4. Petter Grønnås sin rapport fra arbeidet på Gamle Metten presenteres

Hjørdis gikk gjennom Petter Grønnås' tilstandsrapport fra arbeidet på Gamle Metten hvor han informerte om hva som hva gjort og hva som bør gjøres.

FTD's framtidige rolle på Jan Mayen

Hjørdis hadde vært så oppfinnsom at hun hadde ringt til den eneste personen som hun mente ville gi henne rene ord for pengene angående FTD's framtid på Jan Mayen, nemlig Steinar Bastesen. Han kunne fortelle henne at Loran C-vedtaket er utsatt og at et flertall i Finanskomiteen er for fortsatt drift. Avgjørelsen er utsatt til 2002.

Spørsmålet som vi nå må se nærmere på er framtiden for Olonkin City i tilfelle nedlegging av Loran C. Forsvaret har nettopp utarbeidet en plan for vedlikehold av alle deres bygninger, hva med Olonkin City.


 

5. Eventuelt

Det var ikke kommet inn noen saker til eventuelt.Møtet ble avsluttet kl 1400Inga Aasebø                                                            Dag Kvammen
    referent                                                                   referentUlykken i 1950
Etter møtet fikk møtedeltakerne høre Oddmund Søreide fortelle om omstendighetene rundt ulykken da Aksel Liberg omkom 10. september 1950 i et forrykende uvær. Søreide jobbet på Gamle Metten fra 1950 til -51 og har faktisk journalen for den aktuelle perioden liggende hjemme hos seg.