Nyhetsbrev nr. 3 2003    Desember 2003

Da bidragene til dette nyhetsbrevet kom inn til leder, vurderte han at nyhetsbrevet kom til å bli så omfattende at han valgte å sende ut et kortfattet sammendrag i posten (under) og at vi la alle bidragene ut på Internett. Det foreligger også en NATO rapport fra en "Workshop" om Jan Mayen. Denne legger jeg ikke åpent ut, men du kan laste den ned som et PDF-dokument her. Trenger du Adobe Acrobat leser for å lese dette dokumentet kan du laste den ned gratis her. (For de som ikke kjenner til PDF, kan jeg si at det vrimler av PDF dokumenter på Internett, så en slik leser kan være kjekt å ha på maskinen din).
P.S.: Ingen e-postadresser på denne siden er klikkbare på grum av søppelpostroboter - bruk blyant!
Vidar.*********************


Hei alle Jan Mayen venner og GODT NYTT ÅR!!!

For tiden er det flere aktiviteter på gang angående Jan Mayen - men for å unngå for store trykkeri- og portoutgifter vil jeg her bare gi et kort sammendrag. Langt flere detaljer finnes på Ishavsforeningens hjemmesider: http://vteigen.home.online.no Denne hjemmesiden er det Vidar Teigen som velvillig har redigert i flere år - dette arbeidet har han påtatt seg å videreføre. En skikkelig honnør til Vidar!!!

For detaljer om livet på Jan Mayen vil jeg henvise til øyas egen hjemmeside: http://www.jan-mayen.no Om noen ikke har tilgang på Internett, så ta kontakt med meg så kan jeg gi mer informasjon til den enkelte. Men, som nevnt, økonomien i foreningen tilsier mest mulig bruk av Internett og e-post.

Den 6. sept. 03 gjennomførte Ishavsforeningen treff på Andøya. Totalt var det 44 medlemmer tilstede, og tillegg til god mat, drikke og dans ble det gjennomført medlemsmøte og generalforsamling. På generalforsamlingen ble det bl.a. valgt nytt styre. Jeg, Åge-Leif Godø, ble valgt som ny leder, med Jørn Hanssen som kasserer og Edel Gabrielsen, Petter Grønnås og Bodil Runde som styremedlemmer. (Protokollen finnes på Ishavsforeningens hjemmeside.)

Som dere alle sikkert kjenner til så vil LORAN C om få år bli stengt ned, og all posisjonering på hav og land vil bli ivaretatt av satellittbaserte systemer. Hva som da vil skje med videre drift og bemanning på Jan Mayen er ikke avklart. Det eneste som er helt sikkert, er at det fortsatt vil være en meteorologiavdeling der oppe, - men antallet personer og eventuelle nybygg diskuteres og er selvfølgelig avhengig av om det også blir annen aktivitet.

En gruppe fra Ishavsforeningen bestående av Hjørdis Dahle, Christian Aug. Gløersen, Rolf Kirkemo og Bjarne Brandal tok iniativ til å utarbeide et dokument "Jan Mayen og fremtiden" der de fremmet flere forslag til ny virksomhet på Jan Mayen. (Detaljer - se Ishavsforenings hjemmesider) De har gjennomført et grundig arbeid, og dokumentet ble den 13. november 03 overlevert til Justisdepartementet.

Gjennom flere år har Stig Skreslet ved Høgskolen i Bodø arbeidet med å få gjennomført et NATO finansiert studiemøte med temaet om muligheter og interesser for å gjennomføre vitenskapelige studier og oppgaver på Jan Mayen. Møtet ble gjennomført i Oslo i perioden 11-15 november 2003. På møtet var det 22 vitenskapsmenn fra 10 nasjoner, og en rekke temaer ble presentert og diskutert. (Detaljer vil følge senere).

Aktiviteten på Jan Mayen har vært normal, med flere anløp av seilbåter, Cruiseskip etc. Spesielt kan nevnes at dugnadsarbeidene med å tette taket samt gjennomføre andre nødvendig vedlikehold på "Gamlemetten" er gjennomført og avsluttet for denne gang. Sommerens planlagte vedlikehold av "Olsbu" i regi av Riksantikvaren måtte kanselleres pga dårlig vær, et nytt forsøk vil høyst sannsynelig bli gjort sommeren 2004.

Ellers har de fått seg nye hunder på Jan Mayen. Det er Værvarslinga i Nord-Norge som har anskaffet hundene, det er to Alaskan Husky og lyder navnene "Ingolf" og "Greyling".

Ellers arbeider foreningen også på det noe mer sosiale, da med å arrangere Jan Mayen treff inkl. medlemsmøte og generalforsamling hvert annet år. I tillegg sysler vi med planer om å bistå med gjennomføring av rene sosiale treff hvert år dersom dette skulle være av interesse. Tilbakemelding i denne forbindelse, samt ønske om andre aktiviteter/tiltak mottas med takk. Min e-mail er: al.godo@c2i.net og min privat adresseer: Ole Reistadsvei 17, 8008 Bodø.

Med ønske om et
RIKTIG GODT NYTT ÅR!!
Håper jeg dere alle ønsker å være medlemmer av Ishavsforeningen Jan Mayen også i 2004.
Åge-Leif Godø
Leder


*********************


Bidrag fra Vidar Teigen fra Jan Mayen:

Jan Mayen, 16/12-03.

Ja, nå er det gått en stund siden forrige nyhetsbrev-bidrag fra Jan Mayen som ble skrevet av Mildrid Ringset. Undertegnede kom opp til øya 30. september så sommerens begivenheter er her stort sett hentet fra Jan Mayen besetningens internettsider (http://www.jan-mayen.no). Internettsidene ble (og blir) flittig vedlikeholdt av nettredaktør Jan-Ivar Tangen med nyheter og annet. Kan forresten nevne at florasidene fikk en ytterligere ansiktsløftning da en av de ansatte på Metten (Børge Larsen), som var hovedfagsstudent i botanikk, bidro med mange forbedringer.

Cruiseskip: 1. besøk var "Grigoriy Mikeev" fra Oceanwide expeditions den 21 mai. Samme båt kom tilbake flere ganger denne sommeren (1. juni, 13. juni og 23. juni). Det var også besøk av 2 andre båter fra samme selskap (8. og 10. juni). 13. juni var folk fra stasjonen med på en tur hvor de gikk i land på Kokssletta. 23. juni deltok gjengen fra "Grigoriy Mikeev" i St.Hansfeiringen. 11 august besøkte "Clipper Adventure" øya med ca 100 personer i land. Sistnevnte hjalp også til med transport av ny ovn til Camp Vera.

Kystvaktas Dornier fly (innleid fra Lufttransport) var på besøk 27. mai, 3. juni og 8-9. juli. Kystvaktas skip KV "Senja" var også på besøk 25. juli.

Solformørkelsen den 31. mai ble tross værgudenes forsøk på sabotasje godt synlig på øya.

Seilbåter: Sunnmørs-seilbåten "Symra" var ved øya fra 12-16 juni. Primus motor for denne turen var Ishavsforeningen Jan Mayens (IJM) medlem Johan Hustadnes. 13.-14 juni var 4 mann fra båten på Beerenberg, og de overnattet i telt på kraterranda nedenfor Håkon VIIs topp! "Symra" tok også med folk fra stasjonen på tur rundt Nord-Jan. 10 juli var det besøk av en polsk seilbåt med fire mann ombord. Minst to av dem var oppe på Beerenberg. 24. juli var det besøk av en belgisk seilbåt med en person på jordomseiling. 1. august anløp en fransk seilbåt øya.

Andre båter: 18. juni var det besøk av hvalbåten "Willassen Senior" og 19. juni kom MS "Frengøy" opp med forsyninger. Sisnevnte gikk som sedvanlig "på grunn" i Hvalrossbukta og lossingen gikk som vanlig utmerket. To snekkere som kom opp med båten for å drive utbedringer på b.l.a. snekkerverkstedet og pælene som hovedbygningen står på. Den ene reiste ned igjen 4. august, og den andre ble til 30. sept. Med båten kom det også to hunder ("Ingolf" og "Greyling") av type Alaskan Husky (m.m.) som fikk tilhold på Metten. Tankbåten ("Norskald") fylte opp tankene i Hvalrossbukta natten mellom 24. og 25. juli.

De to hundene på Metten ble raskt populære turkamerater, de to fikk etter hvert nye to-roms hundehus av type Bjørnøya med isolasjon i veggene.

4. juli ble det rapportert i media at det var observert skyer samt varme flekker på infrarøde satellittbilder som kunne tyde på vulkansk aktivitet på øya (Sør-Jan og Sentralkrater). Observasjoner på øya (visuelle og seismiske) gav imidlertid ingen indikasjoner på at dette var tilfelle, hva som foregikk er vel egentlig ennå ikke avklart, men det var vel neppe aktivitet mer enn vanlig.

Rundt 15 juli ble det på dugnad lagt nye takplater på den gamle sondeboligen på Gamlemetten. Taket på dette huset har ikke vært gjenstand for IJMs restaureringsabeider, og deler av taket var nå ødelagt. 7. august var det ny dugnad på Gamlemetten, denne gangen på "Fryden"; En del bordkledning ble skiftet og veggene malt. Et par mann fra stasjonen bar også vann, verktøy og forsyninger over til Camp Vera. Dette skulle brukes av de to som Riksantikvaren i samarbeide med IJM skulle sende opp for å utbedre Olsbu.

18. juli ble Beerenberg besteget av 9 personer fra stasjonen. Turen tok totalt ca 19 timer. 11. september ble atter Beerenberg besteget, denne gang av 5 personer, hvorav blant andre den nye stasjonssjefen John Arvid Volden (se under).

Assistanse for fiskebåter: 19. juli var en fisker inne på "legesjekk" hos sykepleieren og 24. juli var en reketråler innom og hentet en forsendelse som kom opp med tankbåten.

Det ble gjort forsøk på å fly Hercules fly til øya 24., 25 og 31. juli for skifte av stasjonssjef, men på grunn av tåke var ikke dette gjennomførbart. I "Høvdingoverlappingsuka" skulle også de to fra riksantikvaren/IJM gjort jobben på Olsbu, men resultatet av de ovenfornevnte flyforsøkene var at overlappingsuka ble avlyst og denne jobben måtte utsettes til neste år. Først 4. august var det flott vær og Herculesen landet. Avtroppende stasjonssjef Oberstløytnant Martin Simonsen ble avløst av Oberstløytnant John Arvid Volden. Noe mer overlapping enn de få timene flyet stod på bakken ble det altså ikke tid til denne gangen, men til tross for dette har den nye stasjonssjefen greidd brasene upåklagelig.

"Octas-prosjektet" (et samarbeid mellom b.l.a. flere norske universiteter, Nansensenteret, statens kartverk og Landbrukshøysolen) for flygravimetrisk kartlegging av havstrømmer besøkte øya 7. august med innleid fly fra Grønland.

Høst-overlappingsuka (30 sept. - 7. (8.) oktober) hadde svært varierende værfohold og "badegjestene" fikk med seg både full storm med snø og dager med nydelig høstvær. Av aktiviteter "utenom det vanlige" kan nevnes folk fra Norsar som satte i gang seismikkutstyret ved Monitorhytta, for overvåkning av atomprøvesprengninger. Det ble også tatt bunndyrsprøver i Nord-laguna for Universitetet i Bergen. Flyet den 7. okt. ble kansellert på grunn av tekniske problemer. Flyet kom den 8. og også med 3 mann fra Forsvarsbygg som inspiserte den etter hvert så berømte PCB fyllinga. Disse reiste igjen med innleid fly til Island 14. oktober.

Det ble installert ny, moderne oppvaskmaskin på kjøkkenet den 18. oktober og i likestillingens navn fikk denne navnet "John". Om det er stasjonssjefen John A. Volden eller driftsjefen John Nesheim den er oppkalt etter er dog noe usikkert, men begge var gudfedre ved dåpsseremonien. Maskinens program-motor brøt imidlertid sammen etter noen uker og deler måtte plukkes fra den gamle.

Oktober og november kom og gikk uten de helt store begivenhetene. Været var svært skiftende i denne perioden med penværsperioder avløst av perioder med tåke og mildvær. 1. november var det orkan på Gamlemetten, men på vår side av øya ble det ikke registrert "mer enn" liten storm med 41 knop i middelvind.

Av turvirksomhet har det vært en god del, med både turer til Sør-Jan i tåke (GPS er blitt svært populært) og blå-is-ekspedisjoner til Sør-breen.

Av andre mindre begivenheter i denne perioden kan nevnes at D-avd.s pauserom "Stag bar" fikk ansiktsløftning med nytt gulvbelegg. På Metten ble vannanlegget oppgradert med ny pumpe og brannsikringen utbedret med brannslange (nå med trykk!) med direkte forbindelse til pumpen. Det er også blitt avholdt våpenopplæring med både skyting og bruk av pyrotekniske hjelpemidler. Det ble oppdaget en selunge på Helenesanden 2. november, men dagen etter ble den dessverre funnet død. Skinnet ble tatt hånd om og saltet for senere preparering.

30. november fikk vi en gjest, - en fisker som skulle bli med juleflyet hjem på grunn av sykdom i familien. Samme dag fikk vi også de første indikasjoner på at julen nærmer seg, da den store julestjerna ble satt opp på den ene dieseltanken og tent.

Fra 1. desember har vi begynt med opplesning av værvarsel for omkringliggende havområder (D2, D3, C3 etc.) 2 ganger i døgnet på fiskeribølge 1757 kHz fra Metten.

2. desember kom juleflyet med besøkende, proviant og post. På grunn av rot i postverket ble dessverre til manges frustrasjon en god del av sistnevnte stående igjen i Bodø, både pakker, kort og brev. Med juleflyet kom det også opp to nye snøscootere til stasjonen. En tannlege besøkte oss også, og fikset noen av besetningens tenner som ikke hadde tålt det harde livet på Ishavet!

4. desember gikk brannalarmen, men det var heldigvis ikke brann, en radiator var sprunget lekk på loftet over Speakers Corner og alarmen ble rett og slett utløst av vann som rant ned i detektoren i korridoren under. Maskingjengen fikk imidlertid situasjonen raskt under kontroll uten store vannskader.

6. desember fikk svømmebassenget (for øvrig i flittig bruk) atter en ansiktsløftning da en lysslange ble montert rundt kanten.

Juleforberedelsene fortsatte 9. desember med kakebakst hvor alle deltok, 17 sorter var resultatet!

12. desember ble de to nye snøscooterne behørig døpt av-, og oppkalt etter to av IJMs herværende medlemmer Elin (Kjellvang) og Elly (Johansen).

13. desember startet med Luciagang av jentene, og på kvelden inviterte kjøkkenavdelingen til julebord med overdådig utvalg av gourmetkarakter.

For de som kommuniserer med oss pr. e-post skal det nevnes at alle @mil.no adresser ikke lenger kan brukes, og er erstattet med @www.jan-mayen.no. Således er adressen til Stasjonssjefen blitt janmayen@www.jan-mayen.no og til Metten metten@www.jan-mayen.no. Når vi først er i den sammenhengen, kan det nevnes at på Metten er det i ettertid av juleflyet montert opp internt datanettverk med fastlinjeforbindelse til Olonkinbyen og derav forbedret internettilgang på Metten. Det er også foretatt intern oppgradering av datanettverket i Olonkinbyen.

15. desember var det flydropp fra Orionfly fra 333 skv. på Andøya, og vi fikk en del av den juleposten som manglet på juleflyet. Dessverre hadde posten rotet det til igjen og sendt post i dropp som tydelig var merket "skal ikke droppes", mens de også hadde beholdt post som tydelig var merket at skulle droppes. En del fikk av den grunn noen svært istykkerslåtte julegaver, og noen manglet sine-. Vi fikk også pinnekjøtt i flydroppet (julen er reddet!).

Snøforholdene har vært noe varierende hittil denne sesongen, med snø som er kommet og gått. Helt ut til begynnelsen av desember har det vært kjørbart med bil til både Gamlemetten, Hvalross og Ulla. Nå ser det imidlertid ut som om julesnøen er kommet for å bli.

Nå er jeg kommet fram til dags dato, så det er ikke mer å fortelle herifra. Imidlertid vil jeg ta med at i sommer besøkte undertegnede og min kone, - Elin Kjellvang, graven til Aksel Liberg ved Gjesåsen kirke ved Flisa. Vi la ned en liten blomsterkvast med hilsen i fra IJM. Denne ble funnet av Aksels søster Marit Liberg Arnesen som vi i ettertid har hatt svært hyggelig korrespondanse med. I julebrevet ber hun oss spesielt hilse til Bjørnar Augdal og Oddmund Søreide som var sammen med Aksel Liberg den fatale sesongen.
Jeg vil også takke for meg for den tiden jeg satt i styret, og ønske det nye styret lykke til. Jeg vil forresten minne om at jeg fortsatt står disponibel for IJM med internettsider på http://vteigen.home.online.no, og gjerne tar i mot bidrag både av bilder og tekst som kan sendes til vteigen@online.no. I den sammenheng vil jeg takke de av dere som har sendt inn slike bidrag i året som har gått.

Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år fra oss alle her på Jan Mayen.

Beste hilsener
Vidar Teigen

*********************


Bidrag fra Bjarne Brandal og Arbeidsgruppen:

JAN MAYEN OG TIDEN ETTER ÅR 2005. EN BETENKNING.

Forhistorie.
I juni 2002 ble et titalls personer, etter initiativ fra lederen i Ishavsforeningen, Hjørdis Dahle samlet i lokalene til TELEPLAN AS i Fornebuveien 37 for å drøfte Jan Mayens framtid. Bakgrunnen var informasjon om at LORAN navigasjonssystem ville bli tatt ut av drift fra år 2005. Konsekvensen ville bli at Forsvaret ville trekke seg fra Jan Mayen med sin ledende posisjon som har eksistert siden 1959.

Styret i Ishavsforeningen nedsatte en arbeidsgruppe på fire personer bestående av Hjørdis Dahle, Christian Aug. Gløersen, Rolf Kirkemo og Bjarne J. Brandal. Gruppen fikk fullmakt til selv å utforme sitt mandat basert på de informasjoner som forelå og som framkom under møtet. Det ble ikke fastsatt annen tidsfrist enn at man ønsket at gruppens arbeid skulle foreligge slik at styret kunne legge det frem på generalforsamlingen ettersommeren / høsten 2003.12.29 Gruppen konstituerte seg med Christian Aug Gløersen som redaktør. Mandatet og formålet ble fastsatt slik:

Arbeidsgruppen har samlet et omfattende materiale supplert med de kunnskaper personene i arbeidsgruppen selv hadde. Ganske tidlig ble det klart at man måtte begrense og prioritere. Materiale knyttet til forslag til nye virksomheter ble nedprioritert til fordel for spørsmål som gikk på organisatoriske og overordnede forvaltningsmessige problemer. Skulle produktet bli lest måtte de være på under 20 sider og med et sammendrag, konklusjon og forslag på 2 A4 sider og ellers litteraturhenvisninger. Dette har lykkes. Det verdifulle arkivmateriale som foreligger vil evt bli brukt i en ny arbeidsfase dersom noen finner at materiale kan være av verdi.

Sammendrag er som følger:

"Jan Mayen, vulkanøya i Ishavet. Er suverent norsk territorium, ikke underlagt Svalbard-traktaten. Øya er sentrum i en norsk økonomisk sone, og med sin beliggenhet fjernt fra annet fastland er den av enestående betydning særlig for meteorologiske og andre miljømessige og fysiske observasjoner. Fra fjern fortid som base for hvalfangst i første halvdel av 1600-tallet, var Jan Mayen "ingen manns land" inntil den første meteorologiske stasjon ble etablert i 1921.
Med lov av 27. Februar 1930 ble Jan Mayen en del av Kongeriket Norge.
I 1959 begynte en ny epoke med utbygging av stasjon for navigasjonssystemet LORAN (Long Range Navigation), i regi av Forsvaret. Fra å være en primitiv isolert ishavsstasjon er det vokst opp et bysamfunn med betydelig infrastruktur, og med en flyplass som i høy grad bidrar til velferd og sikkerhet på øya, foruten å gi enestående mulighet som støttepunkt for all virksomhet i området.
Jan Mayen har spesielle landskaps- og miljøkvaliteter som utvilsomt vil øve tiltrekning til stadig mer vidtsøkende turistvirksomhet, som kan ha skadelige følger for naturmiljø og kulturminner som det er et statelig ansvar å ta vare på. Det er nødvendig med visse tiltak for overvåkning og kontroll av turistvirksomhet.
Interdepartementale arbeidsgrupper har tidligere avgitt tre rapporter som går ut på at norsk ansvar på Jan Mayen skal opprettholdes, selv om den største delen av dagens virksomhet, Loran C, blir lagt ned. Det pekes på betydningen av å vise "evne og vilje" til suverenitetsutøvelse".
Som uavhengig interessegruppe finner vi at disse rapportene sier lite konkret om omfang og fremtidig virksomhet utover nåværende meteorologisk og kystradio tjeneste, og spørsmålet om fremtidig koordinerende ansvar for budsjett og overordnet ledelse holdes åpent".

Gruppens primærforslag.

Arbeidsgruppen peker på at fortsatt "effektiv suverenitetsutøvelse" bl.a. må innebære.

  1. Bevare og styrke Jan Mayens rolle som støttepunkt for overvåkning av havområdet og for søke- og redningsoperasjoner, samt evnen til å yte annen støtte til fartøyer i området.
  2. Opprettholde muligheten for å ekspedere skip under ulike værforhold.
  3. Sørge for vedlikehold og nødvendig fornyelse av kjøretøyer, maskinpark og annet utstyr for effektiv bruk av flystripe og landingsplasser.
  4. Følge opp handlingsplan for bevaring av miljø og kulturminner, herunder tilrettelegge muligheten for frivillig innsats av interesserte veteraner.
  5. Vurdere at mulighet for overvåkning av nærområdet og de mest aktuelle, for bl.a. å begrense uønsket turistaktivitet og miljøskader.
  6. Sørge for at utvidet eller ny virksomhet, som for eksempel forskning, ikke får negative konsekvenser for natur og kulturminner.
  7. Sørge for fast og enhetlig ledelse av den samlede virksomhet på øya, og at koordinerende ansvar for budsjett og administrasjon samles i ett departement.
    Vi foreslår at ansvaret legges til Justisdepartementet med en sysselmann som stedlig representant.

Dagens drift av Samfunnet Jan Mayen med Loran-C, meteorologi, kystradio, pluss diverse nyttige bidrag av kulturell, miljømessig og vitenskapelig verdi, koster Norge ca 20 millioner kroner pr. år. Ved nedleggelse av LORAN-C og frafall av den største utgiftsposten mener vi det vil være rimelig fortsatt å avse en slik årlig sum for å opprettholde Jan Mayens evne til å fylle sin rolle som et uvurderlig støttepunkt for overvåkning- og redningstjeneste, til å utnytte andre muligheter som skyldes den spesielle beliggenhet, samt til å ta godt vare på miljø og kulturelle verdier.

HVA ER GJORT MED BETENKNINGEN OG HVA ER STATUS FOR ARBEIDET PR DATO?

Betenkningen ble først trykket i en versjon datert august 03, myntet på styret og generalforsamlingen.
Sluttversjon datert oktober 03 er merknader innarbeidet.

Arbeidsgruppen har fått kvalifisert råd fra erfarne ledere som peker på at det er de politiske myndigheter som treffer beslutninger av den art som dette. I tillegg er gruppen blitt rådet til å "gå på" toppledere og ellers gjøre bruk av Media. Arbeidsgruppen har hittil brukt en kombinasjon.

Første arbeidsfase var kontakt med Næringskomiteen i Stortinget. Her møtte vi ikke bare sekretæren Ivar Kristiansen, men t tillegg to andre representanter - også fra andre komiteer. Dette positive møtet ga oss råd og inspirasjon for videre arbeid. Dette skjedde før generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen har vi rettet primæraktiviteten mot Justisdepartementet og justisminister DØRUM (odd-einar.dorum@jd.dep.no) personlig. DØRUM er kjent med saken. Han plukket ut sin høyre hånd og stedfortreder, statssekretær Rita Sletner som vår kontakt. Den 13. november hadde vi et positivt møte med:
Statssekretær Rita Sletner (rita.sletner@jd.dep.no)
Sjefen for Polaravdelingen Kjerstin Askholt (kjerstin.askholt@jd.dep.no) og
Avdelingsdirektør Inger Aarvaag Stokke.

Vi fikk rikelig tid til å legge frem vår sak og vårt budskap. Det ble vist stor interesse for arbeidsgruppens betenkninger. Som var sendt før møtet. Naturlig nok kunne de der og da ikke avgi noen form for bindende uttalelse. De hadde imidlertid forståelse for at vi som entusiastisk arbeidsgruppe vil "selge" vårt arbeide på forskjellige måter herunder gjennom bruk av media.

Produktet er ellers gjort kjent for flere sentrale toppledere MI og VVNN m.fl. Vi nevner spesielt også Utenrikskomiteens formann Torbjørn Jagland.

Arbeidsgruppen har knyttet til seg tidligere el-sjef, med mange overvintringer på Jan Mayen, Eirik Torbergsen. Han deltok på generalforsamlingen. Gjennom sitt kontaktapparat mv. har han vært til stor hjelp og døråpner i den beslutningsprosess vi står foran.

Via Internett og andre kilder er vi gjort oppmerksom på at det under ledelsen av justisministeren eksisterer et INTERDEPARTEMENTALT POLARRÅD, der justisministeren er leder.
JUSTISDEPARTEMENTET er også sekretariat for rådet. Vi er blitt rådet til å få dette råd i tale. Politisk på det høyeste plan, utenom partiene, er det JUSTISKOMITEEN som har størst innflytelse for en sak som dette og som vi bør søke primærkontakt med.

Leder for Justiskomiteen er høyrerepresentant Trond Helleland (trond.helleland@stortinget.no) er tilskrevet og fått betenkningen.
Justiskomiteen består ellers av: Første nestleder er Gunn Karin Gjul (gunn.gjul@stortinget.no) fra Ap.
Andre nestleder er Jan Arild Ellingsen (jan-arild.ellingsen@stortinget.no) fra FrP.
Andre medlemmer av denne viktige komité er:
Carsten H. Dybevik (carsten.dybevig@stortinget.no), Linda Catrine H. Hofstad (linda.hofstad@stortinget.no), H; Einar Holstad (einar.holstad@stortinget.no), KrF; Andre Kvakkestad (andre.kvakkestad@stortinget.no), FrP; Finn Kristian Marthinsen (finn-kristian.marthinsen@stortinget.no), KrF; Anne Helen Rui (anne-helen.rui@stortinget.no), Ap; Knut A. Storberget (knut.storberget@stortinget.no), Ap; og Inga M. Thorkildsen (inga-marte.thorkildsen@stortinget.no), SV.

Når vi har listet opp navnene til komitémedlemmene er det fordi vi ønsker at aktive medlemmer kan søke kontakt og drive lobby virksomhet og spørre om de vil engasjere seg i å få orden på forvaltningen av Jan Mayen når nå Forsvaret trekkes seg ut.

Vær oppmerksom på at budsjettbehandlingen for 2005 starter allerede på vårparten. Derfor må man ikke nøle med lobby arbeidet.

Vårt politiske system virker ved å kontakte /lobbe de stortingsrepresentanter man ønsker eller er fra distriktet. Er det noe man ønsker å vite om representantene, ring Stortinget telefon: 23 31 30 00.

Hva kan representantene gjøre i en sak som dette? Det vet de godt selv. Den aktuelle komité kan søke kontakt med vedkommende departement. Få departementet til å utrede / iverksette handlinger. Enkelt representanter kan også stille grunngitt spørsmål i spørretimen. Et departement kan selv ta saken direkte gjennom Kongen i statsråd og deretter Stortinget.

I møtet med Justisdepartementet den 13. november tilbød vi å stille til disposisjon den fagkompetanse som ligger blant Ishavsforeningens medlemmer. Det er grunn til å tro at myndighetene før iverksettelse vil gjøre noe mer grunnleggende plan og budsjettarbeid. Herunder gå dypere i materien om eventuelle nye virksomhet - et arbeid som man valgte å legge litt til side i denne omgang. Skulle foreningens medlemmer ønske kontakt med arbeidsgruppen kan det for eksempel skje på følgende e-mail: CAG@teleplan.no bj.brandal@c2i.net hjdahle@start.no rolf.kirkemo@bfk.no

Arbeidsgruppen disponerer et antall ytterlige eksemplarer til spesielt engasjerte - interesserte.

MED VENNLIG ISHAVSHILSEN OG MED ØNSKE OM GOD JUL OG GODT NYTT ÅR FRA ARBEIDSGRUPPEN.