Nyhetsbrev november 2006 (20/11-06)

Hei alle Jan Maynere - Nyhetsbrev høst 2006!

Denne sommeren var det planlagt arbeid i regi av både foreningen og Riksantikvaren.

Arbeidet i regi av foreningen ble gjennomført av Petter Grønnås og Arne Nyland. Se vedlagte rapport fra Petter.

Angående arbeid på de gamle hyttene i regi av Riksantikvaren hadde vi plass til 2 snekkere på Herkulesen i overlappingsuken i juli/august. Men dessverre ble denne flyturen kansellert i år også, og turen måtte derfor gjennomføres med et kystvaktfarøy. En tur med kystvakten blir noe lengre, samt de kan heller ikke ta så mange passasjerer som Herkules, så derfor ble arbeidet på de gamle hyttene heller ikke utført denne sommeren. Situasjonen med forsvarets Herkulesfly vil nok dessverre vedvare en stund fremover, men vi får håpe på at situasjonen bedrer seg til neste år slik at arbeidet kan gjennomføres. Vil nevne at det er utført helt nødvendig arbeid på hyttene av personell på Jan Mayen for å sikre at de ikke faller helt sammen i løpet av vinteren.

Som sikkert flere kjenner til (se vedleggene nederst på siden) så er det besluttet å videreføre Loran C til 2009. Dette er i samarbeid med flere Europeiske nasjoner. Grunnen til dette er at det vurderes å oppgradere Loran - da til eLoran og slik lettere kunne integrere det sammen med satellitt baserte systemer som GPS, Galileo etc.. Her er det ikke bare snakk om posisjoneringsdata, men like viktig tilgang på eksakt tidsangivelse. Dagens samfunn, med internett, minibanker etc. etc. er uhyre avhengig av nøyaktig tidsangivelse. Denne tidsangivelse baserer seg i dag mye på signaler fra GPS, skulle GPS falle bort - ja, så er det ikke bare nøyaktig posisjon man kan miste, men også internett, minibanker .... ikke vet jeg, men har følelsen av at uten denne nøyaktige klokka vil mye av vårt moderne samfunn få store problemer.
Uansett hva det blir, Loran C - eLoran, så har jeg fått opplyst fra Departementet at det vil være norsk personell på Jan Mayen i uoverskuelig fremtid!

Legger også ved en artikkel angående forslag om naturreservat på Jan Mayen og 2 "rapporter" fra Jan Mayen. Da fra stasjonssjef Per Erik Hanevold og Jørn "Fra Fauske" Hanssen samt avsnittet i St.prp. 1 angående Jan Mayen.

Har prøvd å få noe mer eksakte data fra Hurtigruten angående tur til Jan Mayen - men det er ikke så lett å få nøyaktige data. De ønsker mer konkrete planer fra oss, og sannsynligheten for at det vil bli en slik tur, og der kan ikke jeg love noe som helst. Som jeg nevnte i tidligere brev vil en tur koste mellom 10.000 og 20.000 per passasjer (avhengig av type lugar) og den minste hurtigruten - Nordstjernen - tar 168 passasjerer.
Før jeg får mer konkret tilbakemelding om hvor mange som kan tenke seg vil delta på en slik tur, kan jeg ikke gå videre i planleggingen. Hurtigruten planlegger jo turer til Grønland fra neste sommer, og de er litt spent på oppslutning på disse turene også. Så derfor vil ikke de påta seg ansvaret for planlegging for Jan Mayen turen - så der står saken, vi må komme frem med et mer sikkert tall på deltakere - anslagsvis min 100 før jeg får bedre respons fra Hurtigruten. Så er det interesse - gi meg tilbakemelding!!

Neste høst er det igjen Generalforsamling og Jan Mayen-treff. Siden Luftkrigsskolen i Trondheim var en svært så egnet plass, så har jeg bedt de sette av en helg i september 2007. Nøyaktig hvilken helg kunne de fra skolens side ikke gi meg før ut på senvinteren/våren - men en av helgene i september blir det! 

Da vil jeg ønske alle en riktig fin vinter -
God Jul og et Riktig Godt Nytt År!!Åge-Leif Godø

***************************************************************************


Vedlegg 1 - Hilsen fra Stasjonssjefen på Jan Mayen:

En oppdatering fra Jan Mayen

26 juli i år var jeg tilbake som stasjonssjef etter fire års fravær. Det var ikke mye som hadde forandret seg på denne tida, så noe holder seg tidløst i en verden som er preget av omorganisering og innskrenkninger. Ellen Rønning var også på plass. Vi jobbet sammen her oppe under mitt forrige opphold og er dessuten født på samme dato, samme år. Det var en voldsomt aktiv kontingent som var her når jeg kom, og turer ble gått både hit og dit ved alle anledninger hvor det lot seg gjøre. På slutten forsvant folk i helger og etter middag for å få med seg flest mulig topper til superkjentmannsmerket. Positivt for den fysiske formen selv om det til tider gikk litt på bekostning av det kollektive og sosiale. Men alt i alt er det kjempebra at folk kommer seg ut og opplever øya. "Mildrids tour and travel" gjorde også en god innsats for å få folk ut med blant annet fellestur til Scmelkdalen og Eggøya.

Sommeren har også vært preget av en del besøk både av cruisebåter og sivile fartøyer av ulike slag. Vi hadde besøk av seilbåten Wandering Albatross fra Sør Afrika med to personer om bord. Han fra Sør Afrika og hun fra Skottland. De hadde seilt sammen fra -92 og var på tur fra Svalbard til Antarktis hvor de skulle tilbringe den antarktiske sommeren. De ble hos oss i 4 dager og deltok både på bursdagsfeiring, barkveld og bading.

Transportsituasjonen her blitt dårligere siden jeg var her oppe sist. C- 130 transport har vist seg vanskelig å få til og dette fører til bruk av kystvakta, som for øvrig har vist stor velvilje for å avhjelpe situasjonen. Problemet er imidlertid at ferske bær har pels når de kommer opp, og det har vært vanskelig å legge inn bestillinger på ferskvarer da avreisetidspunktet har vært usikkert. Forhåpentligvis kommer luftforsvaret seg på vingene igjen.

Det har blitt store forandringer langs strendene på vestsiden etter en storm i fjor. Dette resulterte i at mye av tømmeret i Maria Musch er forsvunnet og endt opp nedover langs kysten mot Vera. Videre ble fangstmannsgravene gravet bort og beinrester lå på stranda. Disse ble samlet sammen og gravlagt på nytt på en brink sør - vest i Maria Musch, så nå ligger de trygt for vær og vind i mange år framover.

I oktober kom vinterkontingenten opp og samfunnet begynner å gå seg til igjen mot mørketid, jul og vinter. Den første snøen har kommet, landskaper har gått fra farget til svart hvitt og sola er snart borte. Det er fin stemning på stasjonen og jeg tror at vi alle går vinteren greit i møte. Så vil vi sende en hilsen til dere i ishavsforeningen fra oss her oppe. 

Med hilsen

Per Erik Hanevold
Stasjonssjef


 

***************************************************************************

 

Vedlegg 2 - Jørn "Fra Fauske" Hanssen oppsummerer sommerens aktiviteter:


Sommeren 2006

Sommersnekrene Grønnås og Nyland kom opp med lastebåten og jobbet her i ca en uke.
De reparerte taket på øvre del av hovedbygningen på Gamlemetten. Stormen hadde revet av en stor del av pappen. Deretter isolerte de og la plater i stua på Kreml.
Kreml har deretter fått ny maling utvendig, en fin grønnfarge. Dette gjorde Svein Ove Flaten, Ellen Rønning og Jørn fra Fauske. Svein Ove og Jørn har også reparert på og byttet vinduer, revet av gammelt gulvbelegg og plater i soverommene, nye vaiere med strekkfisk, ny trapp osv.
Det er kjøpt inn materiell for 25 tusen til videre arbeider i Kreml, slik at den skal bli ferdig kanskje i løpet av vinteren.
Videre er det gjort en stor dugnad på Vera i sommer. Med nydorryen og Erna dro vi fullastet til Vera i nydelig vær. Det ble bygd vindfang/gang til Elleville Vera, som ble beiset på nytt etter at en sandstorm hadde slitt av det meste av rødbeisen.
Vera ble også fikset masse på utvendig, så nå er den tett og vil stå i mange år ennå.
Bl.a er bakveggen kledd med aluminiumsplater. Vedskjulet og utedoen har fått tett tak.

Det har vært en utrolig tursommer med hele 13 superkjentmenn. Der en kan velge mellom 50 topper og etter 18 topper er man superkjentmann. Noen hadde bare noen få topper igjen av de 50. Det ble etter hvert en konkurranse om flest topper.

Været har ikke vært så bra men med gode klær og kommunikasjon kommer en langt.
Det er bl.a. kjøpt inn en Iridium satellitt telefon som en kan ta med på de plassene en ikke har VHF dekning. Nye GPS'er er også innkjøpt og kartet er lagt inn på disse. 

Jørn fra Fauske 

***************************************************************************


 

Andre vedlegg til utsendt nyhetsbrev - se lenker under:

Rapport fra sommerens restaureringsarbeider på Jan Mayen, skrevet av Petter Grønnås med bilder fra Bjørn Fredriksen.

Pressemelding nr. 53/2006 fra Fiskeri- og Kystdepartementet vedrørende drift av Loran C.

Stortingsproposisjon nr. 1 (Stadsbudsjettet) 2006-2007 fra Fiskeri- og Kystdepartementet - se kap. 1070 - Samfunnet Jan Mayen nesten nederst på siden.

Artikkel i Aftenposten 22/9-06 om nye verdensarvsteder!