Nyhetsbrev nr 2 - September 2000

Gamle Metten: I vår stilte Det norske Meteorologiske Institutt 100.000 kroner til rådighet for istandsetting av Gamle Metten. Det er Vervarslinga for Nord-Norge som disponerer beløpet. Under Jan Mayen-treffet 1999 mottok IJM 30.000 kroner øremerket restaurering av Gamle Metten. Med frivillig arbeidsinnsats skulle pengene til sammen rekke et stykke. I sommer ble arbeidet påbegynt på hovedhuset, der telegrafistene holdt til. Tre medlemmer fra Ishavsforeningen jobbet dugnad; Petter I. Grønnås (tidligere høvding), Arne Nyland (tidligere høvding) og Arne Kvistad (tidligere FTD-tekniker) kom med junibåten. De gjorde en fantastisk arbeidsinnsats og kan ikke roses nok. På mellombygget var yttertaket tildels dårlig og råttent. De forsterket tak- og bærebjelker og la ned nytt yttertak og takpapp fra Isola. Denne takpappen er tilpasset arktisk klima. På østfløyen måtte taket repareres enkelte steder før takpappen kunne legges. Bare vestfløyen står ennå som før. Dette var absolutt det beste taket. Loftet under var fullstendig tørt. Noen vinduer fikk nye glass, og skoddene ble reparert med nye hengsler og slåer. Trapp og dører ble ordnet og satt på plass. I løpet av vinteren ble bakdøren slått inn av sterk vind. Snø fylte hele nordlige del av huset. De store snømengdene ble gravd ut på dugnad. Yttertaket på mellombygget ble revet av for lufting og tørking. Det var mye snø på Jan Mayen i år. Veien til Gamle Metten ble sent åpnet. Problemet var å få materialer over slik at de tre dugnadsarbeiderne kunne starte. Imidlertid fløy kystvakten materialer til Gamle Metten. Et besøk på Gamle Metten var som å komme inn i Liberg sin tid. Vimpel på flaggstangen. Det røykte koselig fra pipen. Alle skodder og vinduer sto åpne. Saging, banking og tjærelukt i luften. Tre menn i arbeidstøy tok smilende i mot. Parallelt med utearbeidet pågikk opprydding inne. Metten-folkene var utom for å gjøre en innsats. På loftet, i skuffer og skap, dukket det opp store og små gjenstander som er tatt vare på. Alt ble samlet på loftet, og tanken er at en dag kan de være med å skape et miljø. Mot slutten av oppholdet inviterte "de tre" til felles dugnadsinnsats med bålbrenning, grilling og kos. Det ble gjort en meget god oppryddingsjobb.

Kreml: Norsk Kulturarv sto for aksjon "ta et tak 2000" og IJM søkte om midler til midlertidig tak på Kreml. IJM ble tildelt 5000 kroner. En flott dugnadsinnsats gav Kreml ny takpapp. Hele innertaket ble revet ned. Nå er bygget tett. Dessuten ble Kreml malt grønn, så bygget har fått en skikkelig ansiktsløftning.

Museet i Hvalross har mistet en del av veggen mot sjøen. En del av de hollandske mursteinene er samlet og tatt vare på. Vi håper at havet lar bygget være i vinter og at det kan gjøres noe for å berge museet neste sommer.

Hunden Sondre Røff ble syk og måtte avlives. Han har fått hvile i nærheten av Metten.

Fjellklatrere I mai var islandske og svenske fjellklatrere på besøk. De ville bestige Beerenberg. En islandsk tråler brakte dem til øya. De slo opp teltleir ved Gamle Metten. Dessverre måtte de gi opp etter to forsøk på grunn av været.

Sankt Hans ble feiret tradisjonen tro. De syv døtrene til enka på Sør Jan dukket opp. Med vers og sang fikk Jan Mayens menn innblikk i deres liv. Men enka viste seg ikke denne kvelden.

Nytt tankanlegg for fly og helikopter ble satt opp i sommer. I den tilknytning ble det bygget en garasje. Anlegget ble innviet og første gang tatt i bruk da vi fikk besøk av en Dornier fra Spitsbergen. Alle som ville, fikk oppleve Jan Mayen fra luften. Turens høydepunkt var da flyet svingte opp langs Himmelstigen og sirklet over krateret.

Noen cruiseskip besøkte øya. En seilbåt fra Long Island, USA, dukket opp på Jan Mayens varmeste dag. Termometeret viste 12,4 grader. I solveggen var det atskillig varmere. Alle besøkende har fått god mottakelse. Sightseeing og besøk i Olonkinbyen og på Metten.

En vakker glassmonter er satt opp på Metten av IJMs dugnadsgjeng. Museeumsgjenstander og bilder pryder monteren.

Metten har hatt sondeslipp nummer 40.000. Det ble behørig markert.

Mildrids sydhavsplante: Et stort "frø" drev i land i Båtvika. Det ble sådd, men ville ikke vokse og gro, til tross for sykepleier Mildrids gode pleie og omsorg.

Jordskjelv har ristet Jan Mayen denne sesongen. Det sterkeste er målt til 6,0. Sentrene har vært utenfor Nord Jan.

Ny høvding er Åge Leif Godø som kommer fra marinen og var stasjonert på Haakonsvern. I høvdingoverlappingsuken var det stor deltakelse i Hvalrossløp og nakenbading.

En ny stor rot pryder hovedinngangen. Ennå gleder vi oss over stemorsblomstene som danderer den.

Flyrestaurant: Ny flyrestaurant ble satt opp på rekordtid og innviet 1. september. Det ble en vakker tikantet bygning på den gamle radarsokkelen.

Svømmebassenget har vært mye i bruk i år. Ved spesielle anledninger feires det med skumbad.

Kjentmannsmerket med predikat: En utvidet versjon for dem som vil gå "litt lengre" og oppleve det helt spesielle.

Av FTD-besetningen har seks fått "rekap". De ser frem til spennende mørketid under stjernehimmel og nordlys.

Internett-tilgang kommer snart på Jan Mayen. Det arbeides med å finne en passende teknisk løsning. Etter planen vil vi i overlappingsuken kunne glede oss over internett. PC med tilgang vil settes opp på PC-rommet hvor alle kan surfe og sende e-post.

Mange takk til sommerbesetningen på Jan Mayen 2000 for en fantastisk dugnadsinnsats!!!

Ps. Nyhetsbrevet over er sendt oss fra Hjørdis på Jan Mayen. Det vil bli videreformidlet pr. E-post til de som har oppgitt E-post adresse, alle andre vil få det pr brev. Vi vil oppfordre alle som har e-post adresse om å melde fra om denne om de ikke har gjort det - (det sparer oss for portoutgifter). Jeg vil minne om følgende internettsider: http://vteigen.home.online.no/kontakt.html som er kontaktside for folk med Jan Mayen tilknytning som har e-post adresse, og http://vteigen.home.online.no/innmelding.html - som er en side hvor du kan melde adresseforandring eller be ikke-medlemmer du kjenner om å bruke for å melde seg inn i foreningen. Kontaktsiden formidler kun e-postadresser, og vil kun bli lagt ut i Norsk versjon. Kjenner du folk som vil melde seg inn i IJM pr. brev, kan de selvsagt gjøre det, - adressen min eller Ingrids finner du på toppen av dette nyhetsbrevet (Ikke på denne internettpubliserte utgaven av nyhetsbrevet)ø. Telenor har gitt hjemmesiden min som tidligere lå under http://home.sol.no/vteigen følgende nye adresse: http://vteigen.home.online.no. Den gamle adressen vil slutte å fungere i løpet av høsten. - Jeg vil snart legge ut en side som omhandler restaureringsarbeidene på Gamle Metten.

Vidar.