Nyhetsbrev nr 1 - Februar 2001

Vi ønsker deg et Riktig Godt Nytt!!

- Hilsen styret "Ishavsforeningen Jan Mayen".

I år blir det ny samling for medlemmene i "Ishavsforeningen Jan Mayen". Denne gangen treffes vi i Bergen. Nærmere bestemt "Briggen" som er Forsvarets hotell ved Haakonsvern. 17-19 august. Det er flotte moderne lokaler med møterom og festsal. Gjesterommene ligger i samme bygg. Samlingen blir fra fredag ettermiddag til søndag etter brunsj. Se mer info på siste side.

Planleggingsmøter for de videre restaureringsarbeidene ved Gamle Metten og Kreml starter i februar. Vi bringer videre innlegg fra Lyder Marstrander hos Riksantikvaren:

Istandsetting av Kreml og Gamle Metten

Sommeren 2000 var 3 Jan Mayen veteraner Petter Grønnås, Arne Nyland, Arne Kvistad igjen på Jan Mayen, men denne gang på jobb for kulturminnevernet. Oppgaven besto i å legge ny takpapp på Gamle Metten og på Kreml, samt diverse vedlikeholdsarbeider begge steder.

På gamle Metten ble det lagt nytt tak på mellombygget mellom maskinhuset og radiostasjonen, samt ny papp på alle tak bortsett fra hovedtaket på radiostasjonen. På Kreml ble det lagt ny papp og bygningen ble malt. Så ble det satt inn varmeovn for å tørke ut bygningen.

Arbeidene ble muliggjort både ved donasjon fra en av veteranene og med et tilskudd fra Meteorologisk institutt , som stilte 100.000 til disposisjon for istandsetting av Gamle Metten som en del av sitt sektoransvar innen kulturminnevern.

Men uten veteranene hadde ikke jobben blitt gjort.. Riksantikvaren ønsker å takke alle som var involvert, spesielt veteranene, som jobbet gratis, og stasjonssjef Ragnar Olsen, stasjonsjef Åge-Leif Godø og stasjonspersonalet for all hjelp.

Fylkesmannen i Nordland har lagt frem en miljøhandlingsplan for Jan Mayen. Denne inkluderer også kulturminnevern. Her er det fortsatt mange gjøremål igjen. Forhåpentligvis kan vi fortsette kommende sommer også. Men arbeidene i 2000 har vært en meget god start., slik at kulturminnevernet ligger en runde foran de andre verneinteressene.

Lyder Marstrander

 

"Gutta" i full sving - fra v. Arne Kvistad, Petter I. Grønnås, Arne Nyland.

Nytt fra Jan Mayen:

Jan Mayen har fått egen hjemmeside. Du finner den på: http://home.no.net/janmayen/ Her finnes b.l.a. hyppig oppdaterte nyheter, bilder av gamle kontingenter og en gjestebok.

Vi gratulerer!

Den årlige solfesten ble holdt 27.1. og var meget vellykket. Den ble holdt i den nye flyrestauranten. Det er som vanlig "Metten" som står for arrangementet.

Litt skader denne sesongen : To bruddskader. En brakk håndleddet på dansegulvet. En har brukket et ben på tur ved Eggøya. Ambulanseflyet har dermed hatt to turer til Jan Mayen. Dette har medført at det har vært to kokker på kjøkkenet. (i flere uker) De har gjort en kjempeinnsats. (Benbruddet ble "timet" bedre med hensyn på mulighet for vikar, - som kom etter noen dager).

Bingokveld ble et populært avbrudd i vante rutiner.

Fotoutstilling. Tor Lauvstad inviterte til fotoutstilling i salongen. Motivene har han hentet fra sine mange ferder rundt om på øya. Han har fanget inn farger, lysets skiftninger og fascinerende stemninger.

I båtbyggeriet har det vært stor aktivitet. Kanoer og småbåter har tatt form.

Metten får nytt gassanlegg: Med junibåten kommer det opp nytt gassanlegg. Det er tilsvarende anlegg som på Bjørnøya. Det vil få sin plass der det nåværende står. Men det krever langt mindre areal og rom. Gassproduksjonen vil foregå automatisk.

To "nye" Jan Mayen-barn: Kari og Bård Risøy fikk en datter høsten 2000 og Eva-Beathe Kristiansen og Arnt Mestvedthagen fikk nylig en datter. Vi GRATULERER!!!

Vi vedlegger giro for medlemsavgiften med betalingsfrist 01.03.01 Ps! Ingen får nyhetsbrev pr. E-post denne gangen p.g.a utsendelse av giroer i samme sending.

Kort info om Jan Mayen samling 2001:
Samlingen blir fra fredag 17.august til søndag 19. august. Ved ankomst fredag får vi en liten matservering. Så møtes vi i baren om kvelden. Hvis det er ønskelig kan ankomst bli lørdag.

Generalforsamling blir lørdag etter brunsj. Festmiddag om kvelden. Vi avslutter med brunsj søndagen. Priser: Rom pr. døgn kr 150.- Dersom to på et rom blir det totalt kr 200.-
        Kost pr døgn kr 53.50 (lørdag til søndag).
        Festmiddag ca kr 450.- alt inkludert.
Mer info i neste brev.

Vi ønsker en oversikt over interessen. Vennligst fyll ut og returner vedlagt svarslipp så snart som mulig. - eller bruk følgende internettadresse: http://vteigen.home.online.no/treff2001.html

Litt om forandringer på hjemmesiden:http://vteigen.home.online.no :
Du finner bilder og rapport fra restaureringen på følgende internett adressse: http://vteigen.home.online.no/restaurer.html, dessuten siste prosjekt som er om den første tida på Eldstemetten som du finner her: http://vteigen.home.online.no/eldstemetten.html