Nyhetsbrev nr 1 - februar 2002

Et riktig Godt Nyttår til alle våre 250 medlemmer!

- Hilsen styret "Ishavsforeningen Jan Mayen".

Medlemstallet øker! En jevn strøm innmeldinger dukker stadig opp. Ishavsforeningen blir kjent via venner eller internett. Så interessen er voksende og svært gledelig.

Det har tatt en tid før dette nummeret kom ut. Årsaken er en del tekniske problemer. Vi vil derfor ta med en del stoff som for noen av nettsurferne muligens er allerede kjent med. Men - alle har ikke internett-tilgang.

P.g.a. noe sen utgivelse kommer nytt nummer allerede om halvannen måned slik at det når oppreise-flyet til Jan Mayen 4. april.

Det ser ut til å bli et spennende år. - Muligens med noen organisasjonsmessige endringer. Det er gledelig at Susan Barr hos Riksantikvaren, har fått bevilget kr 50.000 årlig til Jan Mayen.

I overlappingsuken i april vil vi få en ekspert fra Riksantikvaren som skal undervise dem som skal jobbe på Helenehytten, Olsbu, Kreml mm.

Ellers arbeider vi med en del ideer som dere får del i etterhvert som det tar mer konkret form hvis myndighetene og de involverte etater gir sin velsignelse.

Som kjent strandet en blåhval på Jan Mayen. Etter en del viderverdigheter ble hvalen flenset og beina skrapt rene for kjøtt og spekk. Dessverre ble den ene av flenserne syk og måtte sendes hjem med ambulansefly. - Det gikk likevel godt med ham. Uken etter ble en skadet fisker hjulpet til lands med ambulansefly.
Hvalbeina er stablet opp og sikret i Hvalrossbukta. De venter på transport med forsyningsbåten til sommeren.

19. september ble det gjennomført en vellykket Beerenbergbestigning med 6 deltakere som nådde toppen. Gratulerer!

Overlappingsflyene 4. og 11. oktober var i rute og overlappingsuka gikk greitt. Med flyet den 11. Oktober var det et NRK team som laget Norge rundt program med "base" på Jan Mayen.

I november og begynnelsen av desember var det svært urolig vær, full storm flere ganger og snøen kom og gikk. Innimellom var det sandfokk.

Det har vært arbeidet med nytt seismopunkt ved Monitorhytten, dette er i samarbeid med Norsar i forbindelse med overvåkning av atombombesprengninger rundt om i verden.

Sosiale aktiviteter utenom det vanlige: Hver tirsdag avholdes det "husmortrim" for øyas kvinnelige beboere (5 stk). I en periode ble det også hver onsdag holdt swingkurs med 11 deltakere.

Metten har det vært gjort mye arbeid med å lage overvåkning av det nye gassanlegget, som forøvrig nå fungerer knirkefritt og helt automatisk.

Mettens antenneutstyr på Danielsenkrateret for nedtagning av sondedata falt ut - alle stormene hadde ristet hytten så meget at støpslene hoppet ut av kontaktene!

Juleflyet den 29. november snudde tilbake til Bodø grunnet mye vind og for glatt rullebane. Den 30. var banen fin grunnet sludd som hadde frosset på om natten, og landingen gikk greitt på tross av snøbyger med dårlig sikt.

På Jan Mayen var det fra slutten av november og ut desember kontinuerlig angrep av datavirus. Endel av IJM's medlemmer har nok også dessverre fått videresendt virus fra PC'er her oppe (viruset sender automatisk ut infiserte e-poster). (Vær obs. på e-post som stort sett bare har "Re" i "subject" og et vedlegg som er 40 k stort - ikke les det, bare slett det!)

Jan Mayen hadde endel trost som ikke hadde kommet seg sørover til vinteren. Tre av dem ble fanget i kassefelle utenfor kjøkkenvinduet. - Og Tor "Simon" Simonsen som reiste ned etter 8 måneder, tok dem med seg til Bodø hvor de ble ringmerket og sluppet. (Stasjonssjefen måtte søke Statens dyrehelsetilsyn om tillatelse til dette!).

Gymsalen brukes flittig - nesten daglig, og innebandy er som vanlig populært. Hver onsdag og lørdag er det fellesbading i bassenget, - vi ble ikke engang stoppet av 52 knops middelvind (full storm) med over 70 i kastene! Turvirksomheten har vært noe hemmet av været, men noen ekspedisjoner til Gamle Metten, samt dagsturer til Ulla har det da likevel vært.

Hjemmesidene til Vidar/IJM har vist seg vanskelig å vedlikeholde mens han er på Jan Mayen. Det oppnås ikke kontakt med Telenors server og de på Helpdesken skjønner ingenting. Vi får komme sterkt tilbake til sommeren. (De oppdateringene som er gjort, b.l.a. denne skyldes at Dag Kvammen i Bergen har vært så velvillig å hjelpe)

I desember var det temperaturrekord på 12.3 grader.

Julefeiringa gikk bra, med både gamle og nye tradisjoner ivaretatt. Julebord ble arrangert 15. desember. Julaften i tradisjonelle, rolige former, og E-avd. arrangerte fest 2. juledag. Fakkeltoget 4. juledag til Metten ble som vanlig avlyst på grunn av været, så det ble satt opp transport ut dit for servering. Maskinavdelingen arrangerte karneval nyttårsaften og det manglet ikke på fantasifulle kostymer.

Ved nyttår skiftet FTD (tidl. FFSB) navn til FLO IKT - Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT). Det Norske Meteorologiske Institutt skiftet navn til Meteorologisk Institutt (MI).

På nyåret var det igjen besøk av en trost på Metten!

Eva sykepleier holder malerkurs. Så det blir vel utstilling av produketene før nedreise.

26/1 arrangerte Metten solfest. På menyen var bl.a.røkelaks i vestlandslefse og deilig gryterett. Metten fikk pactor sommeren 2000 - som tidligere nevnt. Det er kort sagt - en PC som opererer på radio-frekvenser á la internett på radiobøleger.

Denne vinteren falt flere antenner ned pga ising. På alle master var det 6-7 cm islag. På selve antennene var det et islag på ca 1 ½ cm. Vindmåleren på Metten sluttet å fungere. Iskulene som hadde dannet seg rundt halvkulene satte en stopper for det.

Kajakbygging: En ny hobby på Jan Mayen er blitt kajakkbygging. Trekajakk med glassfiberbelagt skrog. Byggesettet er fra Sverige.

OL sees daglig på storskjerm og alle gull feires ettertrykkelig.

FTD- e-post adresser har vært ute av drift. Det skyldes serveren hos FTD. Når er imidlertid fikset og i gang igjen.

Jan Heltne gikk bort den 10. August 2001. Vi lyser fred over hans minne.


Styret
Ishavsforeningen Jan Mayen

Så hører dere fra oss igjen i begynnelsen av april. Vi tar imot innlegg fra leserne. Velkommen til å skrive. Ta gjerne med foto. Nyhetsbrevet er skrevet av Vidar Teigen som er sondesjef på Jan Mayen - med et par tillegg av Hjørdis Dahle.