NYHETSBREV NR 2 JUNI 2002


Sommeren står for døren. Da blir det igjen dugnadsinnsats på Jan Mayen. Med juliflyet reiser Petter Grønnås tidligere stasjonssjef, Arne Nyland tidligere stasjonssjef og tidligere tekniker Arne Kvistad. Gamle Metten prioriteres. Så blir det noe arbeid på Kreml. Bygget skal gjøres tett for vinteren. En del materiale ble sendt med godsbåten i juni. I år bevilget Riksantikvaren kr 50.000 til restaureringsarbeid på Jan Mayen. Snekker fra Riksantikvaren reiste sammen med Petter Grønnås til Jan Mayen med aprilflyet. En knapp uke gav tid til opplæring av restaureringsarbeid for Petter. Både Kreml og Gamle Metten ble grundig gjennomgått. Riksantikvarens snekker var godt fornøyd med arbeidet som dugnadsarbeiderne har gjort hittil.

Polartreff og idédugnad om Jan Mayens fremtid. Onsdag 12. juni møtte 12 personer på Teleplan, Fornebu (se siste side). Fire i styret var representert. C. A. Gløersen holdt en kort orientering om Loran C og Jan Mayens fremtid - om den legges ned. Bjarne Brandal holdt en orientering om stiftelser. En god diskusjon med gode ideer og vyer fulgte - med valg av arbeidsgruppe C.A. Gløersen, Bjarne Brandal og Rolf Kirkemo. Over nyttår kommer Stenseth med i gruppen. Resultatet blir lagt frem på generalforsamlingen 2003.


Nytt fra Jan Mayen - av Vidar Teigen:

15. mars var det besøk av Lance, de hadde med helikopter som satte i land drivstoff til Fotonors seltellerfly, disse ankom første gang 20. mars og brukte i begynnelsen Constable pynt på Grønland -, senere Jan Mayen som hovedbase for selfotografering (telling) i Vestisen. Oppdraget ble avsluttet i begynnelsen av april. Mot slutten lå flyet en del dager værfast på Jan Mayen og 1. april hadde de størsteparten av besetningen med på sightseeingturer over øya.

Beerenberg ble besteget 21. mars. Etter en noe strabasiøs tur i gjennom et tett, kaldt skylag, kom de opp i strålende sol ved ca 1300 m. høyde. Toppen ble nådd kl. 1700. Seks personer deltok.

1. overlappingsfly var berammet til 4. april, men sirklet over øya og returnerte p.g.a. tåke, mindre problemer med en propell gjorde at flyet måtte en ekstra tur til Gardermoen for reparasjon og 1. overlappingsly kom derfor 6/4.

I overlappingsuka hadde øya besøk av bl.a. Petter Grønnås fra IJM og Tor Haugen - snekker fra riskantikvaren som så på restaureringsmuligheter og løsninger for Kreml og småhyttene rundt om. Tom Erik Sørensen fra NRK var også på øya og lagde en del reportasjestoff (lydopptak).

Med andre overlappingsfly (11. april) var et filmteam fra Tysk TV (ARD) som lagde en presentasjon av øya. Resultatet blir en 7 minutters reportasje. De ble hentet med chartret fly fra Island den 15. april.

Den 15 april ble også en skadet fisker hentet med ambulansefly.

En snekker fra Andøya kom også opp med andre overlappingsfly. B.l.a. er badstu, NRK-rom, Timer-rom på C, stasjonssjefens- og D-sjefens kontor skal pusses opp. Videre planlagt arbeid er å arbeide med fundamentering av "Fryden", da stokk-pillarene huset står på er i dårlig forfatning.

15. mai var det flydropp av post fra et Orionfly.

17. mai ble feiret i tradisjonell stil med mye moro, været var ypperlig hele dagen. De som har internetttilgang kan førøvrig besøke http://home.no.net/janmayen og se på nyhetssidene for fyldig dekning av dagen.

18. mai ble årets første sangsvane observert, den døde dessverre bare noen få dager senere.

30 mai kom kystvaktas Dornier fly på besøk i fra Longyearbyen, de dro videre til fastlandet neste dag.

3. juni ble det gjort endel arbeid på Gamlemetten - vindmåler ble skiftet og reparert, det ble satt opp termometre og hygrometer i instrumenthytta og barometer inne på veggen.

4. juni var det besøk av "Professor Molchanov" chartret for cruise av Oceanwide expeditions med ca 45 passasjerer. De var ved øya i 2 dager og tok store deler av besetningen med på minicruise rundt Nord-Jan mot en motytelse på litt omvisning. Turen foregikk i strålende midnattssol.

Det er ikke bare fastlandet som har hatt det godt og varmt - den 10. juni ble det registrert 14,6 grader på Metten, og et termometer på "Vera" viste 18,5. I sola var det selvsagt atskillig varmere og turvirksomheten har vært omfattende.

Veien til Gamlemetten ble åpnet 8. juni og veien til Kvalrossbukta har vært åpen en god stund og klar for stykkgodsbåten som ventes 17. juni.

Internettsidene til IJM vil etterhvert begynne å leve litt mer igjen, - Vidar Teigen reiser ned igjen med stykkgodsbåten, og hjemmefra kan han igjen få kontakt med Telenors server og vedlikeholde sidene. Kontaktsiden med e-post adresser vil bli lagt om da det er mistanke om at disse kan ha blitt utnyttet av virus-spredere, - ikke der de nå ligger, men ubevisst hos enkelte som kan ha lagret en kopi på sin PC som senere har blitt virusinfisert.

IJM's leder Hjørdis Dahle har fått permisjon fra sitt verv av helsemessige årsaker. Fungerende leder er Vidar Teigen.Referat fra : IDÉDUGNAD
Ishavsforeningen Jan Mayen,
onsdag 12 juni 02


Formålet med møtet var å diskutere IJM sitt videre engasjement på øya, og å sette ned en arbeidsgruppe med et visst mandat til å utarbeide idéer fram til generalforsamlingen 2003. 12 stk møtte fram på Teleplanbygget på Fornebu, fire av disse representerte styret : Hjørdis Dahle, Petter Grønnås, Rolf Kirkemo, Mildrid Ringseth.

C.A. Gløersen holdt en kort orientering om Loran C, hva er framtiden på Jan Mayen om denne legges ned. Fiskeridepartementet har hevdet at det skal være aktivitet på øya, men usikkert hva, og med hvem. Hvem skal ha kontroll og ansvar?

Turisme og forskning er alternativer for videre aktivitet, men begge deler vil i tilfelle bli underlagt strenge regler. I Bodø arrangeres det i november et seminar om evt. interesse for Forskning på JM. Susan Barr vil delta der, i tillegg til evt. en eller to fra styret i IJM, og dette kan være med på å belyse mange momenter for oss.

Bjarne Brandal orienterte kort om stiftelse, og mulighetene for at foreningen drives ut fra dette prinsippet. I denne forbindelsen ble det minnet om muligheten for å gape for høyt, IJM har nå ildsjeler i sving, men hvem er villige til å videreføre det arbeid som evt. blir satt i gang?

Ellers var det mange gode innlegg om videre idéer og vyer for oss som er glade i denne øya, og vi håper interessen holder seg oppe fremover!

Arbeidsgruppe ble valgt, disse er C.A.Gløersen, Bjarne Brandal og Rolf Kirkemo. Gruppen definerer selv formål og mandat, arbeidet vurderes fortløpende og resultatet legges fram på generalforsamling i 2003.

Og som det så treffende ble sagt:
          "Livet har lært meg å oppsøke gleden" (T. Bratteli),

Håper vi det kan være en inspirasjon til det videre arbeidet for å ta vare på den helt spesielle øya vi har der ute i Norskehavet, gleden over å se øya i de beste hender også i fremtiden, uansett hvem som skal være den største aktøren der videre fremover!


LYKKE TIL MED ARBEIDET!


Ref: Mildrid Ringset
Sekretær IJM Planlegging av neste års "Jan Mayen-samling" er i gang!


Med vennlig hilsen og ønsker om en riktig god sommer!

Styret