Nyhetsbrev nr 3 Oktober 2002


Ja, så er sommeren over, ny kontingent er på plass på Jan Mayen, og det er på tide å oppsummere sommerens aktiviteter.

IJMs leder Hjørdis Dahle er permittert av helsemessige årsaker, og vi andre forsøker så godt vi kan å holde hjulene i gang.

Det har atter vært representanter fra foreningen på Jan Mayen som har gjort en stor innsats med restaurering. Vi takker de tre; Petter Grønnås, Arne Nyland og Arne Kvistad for innsatsen, som fikk gjort ferdig det som var tenkt gjort på Gamlemetten i sommer, samt gjort Kreml tett utvendig, - viser forøvrig til vedlagt rapport. Arbeid og transport er finansiert av midler fra Riksantikvaren, samt penger som var igjen etter forrige sommer. På grunn av b.l.a. at tankbåten ble fremskyndet (se under) måtte vi finne andre måter å få dugnadsgjengen hjem igjen på. Vi ble derfor med i på et "spleiselag" med høgskolen i Bodø som hentet de tre med båten "Oscarsund", samtidig som at Høgskolen fikk utført sine oppdrag med båten i området.


Gunn Haugvalstad har oppsummert sommeren på Jan Mayen:

Ja, dette "sommerhalvåret" har det skjedd mye her oppe. Mye besøk og mye arbeid er blitt gjort. Det har vært "arbeidere" her helt fra april med overlappingsflyet, (da kom det to snekkere fra FLO/IKT). Den opprinnelige kontingenten var faktisk ikke "alene" før pensjonistene ble hentet av Oscarsund den 18. august. Men det er hyggelig å ha "besøk".

Jeg selv kom opp med godsbåten den 17. juni, etter to og et halvt døgn i meget pent vær. Jeg avløste Vidar Teigen, som reiste ned samme dag med samme båt. Han var ikke like heldig med været....

St.Hans - feiringen var litt spesiell i år. Høvding Per-Erik Hanevold inviterte alle passasjerene på et russisk cruiseskip, på land for å grille sammen med oss. De fleste av passasjerene takket ja, og det ble en meget vellykket kveld. Vi var vel 60-70 personer. Passasjerene fikk en unik opplevelse, og vi fikk være med på den "største" St.Hans-feiringen som noen gang har vært her. (Med antall personer, ihvertfall). De fleste av passasjerene ville gjerne komme tilbake neste år for å feire sammen med oss..

Vi har forresten hatt flere cruiseskip på besøk her, og ett av dem inviterte alle her på tur rundt øya. En fantastisk opplevelse for dem som hadde anledning å være med. Været var også helt upåklagelig.

Etpar seilbåter har også vært innom på besøk. Felles for dem alle er at de synes JM er en fantastisk øy. De ble invitert på mat og en liten sightseeing. Noen badet i sjøen, noen i bassenget, men toppen for dem er vel å få dusje !!!

Ellers er bassenget pusset opp. Det er aldeles lekkert, og så innbydende med sin middelhavsblå farge at det er en fryd. Det blir mye benyttet av de "fastboende" også.

26. juni var det en ekspedisjon på syv personer som nådde toppen av Beerenberg. De startet på natta og var tilbake neste ettermiddag. De hadde kjempevær, og hadde en flott tur.

To døde hvaler har strandet her i sommer. En på Ulla og en på Helenesanden. Den på Ulla, en nebbhval, lå langt oppe på stranda og var i full forråtnelse da den ble oppdaget. Den som rekte i land på Helenesanden, ble tatt av bølgene og ført til havs igjen etter bare noen timer.

Den 4. juli kom Kystvaktas Dornier med åtte mann fra Harstad. En fra Forsvarsbygg, de andre fra Espnes maskiner. De dekket til den delen av fyllinga som inneholder PCB. De plagdes litt med utstyret, men jobben ble utført og de reiste igjen med første "Høvdingefly" 25. juli.

Tankbåten som bruker å komme i midten av august, kom i midten av juli istedenfor. Det ble litt stressende, for det er som regel siste mulighet til å motta og sende post før overlappinga.

Men vi har hatt flere muligheter til å sende post etterpå, så det gjorde ikke noe.

31. juli var det offisielt stasjonssjefskifte med en liten høytidelig seremoni på gårdsplassen. Flagget ble firt og heist mens både gammel- og nyhøvdingen (Per-Erik Hanevold og Martin Simonsen) stod i giv akt i sine respektive uniformer. Det hele ble avsluttet med kanonskudd og litt forfriskende drikke. (Joda, det var champagne...).

En annen veldig viktig ting som har skjedd i sommer er at vi har hatt tre pensjonister fra Ishavsforeningen her, Petter Grønnås, Arne Nyland og Arne Kvistad. De fortsatte restaureringen av Gamlemetten. De kom med siste høvdingeflyet 1. august, og reiste 18. august da de ble hentet av Oscar Sund, forskningsbåten som tilhører Høyskolen i Bodø. De har gjort en kjempejobb både på GM og Kreml. Da de var ferdige på Gamlemetten hadde vi dugnad for å skrape gammel maling av veggene, samt rydde opp utendørs. Som avslutning grillet vi pølser utenfor Frydenlund. Vi var heldige med været da også, og hadde en svært hyggelig dag.

17. august fikk vi igjen besøk av Kystvaktas Dornier fra Svalbard. De var her for å inspisere og kontrollere "fuel"-anlegget som de har her på JM.

Ellers har vi hatt en del veldig trivelige fellesarrangement, bla. Grottetur til Schmelkdalen, bålbrenning på Helenesanden, grillkveld i Båtvika o.s.v. o.s.v..

Sommerens vær har ikke vært det aller beste. I juni var det noen særdeles fine dager, men i juli og august har det vært en del tåke og nedbør. Noen få dager med fint vær har det vært i juli og august også, og da har vi vært snare å komme oss ut på tur!!!

Middeltemperaturen har vært etpar grader over normalen, så vi har ikke hatt det så ille, da!!


Ellers er det full nedvask for tiden. Det nærmer seg stygt overlappinga, og nedreisefesten er 21. september. Etter det er bare dager om å gjøre før dette halvåret er over og vi reiser hjem til fastlandet igjen.


Jan Mayen-hilsen fra

Gunn Haugvaldstad.Det har vært bra aktivitet på internettsidene til besetningen denne sommeren (http://home.no.net/janmayen), i tillegg til regulære nyhetsoppdateringer har det blant annet blitt lagt mye arbeide i flora-sidene. Dag Kvammen har sendt oss følgende beretning om dette, (det er også mye interessant å finne på hans internettsider http://home.no.net/dagazo/ ):Flora på Jan Mayen:

Nå skal jeg ikke si at ikke det har vært gjort noe tidligere på lokalt hold for å spre kunnskap om Jan Mayens flora, men i år har vi i hvert fall begynt på et arbeide for å samle bilder av våre lokale blomster.


Dette arbeidet som ble framskyndt av høvding Per Erik Hanevolds interesse for blomster førte til at vi fikk samlet inn og publisert på våre Internettsider, bilder av 27 forskjellige karplanter. Flere er under behandling og vil bli publisert så snart de foreligger. Det er en omstendig prosess for oss legmenn, det er liksom ikke bare å ta noen bilder og legge de ut. Vi vil jo gjerne vite at vi har gjort riktig artsbestemmelse. Det finnes i dag i henhold til Lid & Lid drøye 70 forskjellige karplanter på Jan Mayen.


De som har stått for innsamlingen så langt har vært Per Einar Dahlen og jeg, Dag Kvammen. Det var jo litt historisk da jeg ved Søyla oppdaget en plante som ikke tidligere har vært registrert her på øya, Enghumleblom. Den forekomsten som jeg fant i midten på juni har siden spredt seg til flere steder rundt Søyla og ser både sterk og livskraftig ut.


Vi har også i gang en fotorunde på sopp og her er det Mette Furre som har stått for det meste av arbeidet. Hun får hjelp fra fastlandet i artsbestemmelsen.


I det hele tatt er det masse spennende man kan gjøre for å øke kunnskapen om øya vår, les heftet fra Norsk Polarinstitutt: "Natur- og kulturmiljøet på Jan Mayen", her vil man finne lister over en rekke områder som trenger fordypning. Lav, sopp, mose og karplanter er et stort område som trenger registreringer, det er i følge fagfolk store sjanser for at det da vil dukke opp arter som er ukjente for vitenskapen. For oss som bare er blitt litt interessert i området er det helt umulig å gjøre en tilfredsstillende jobb og det bør nok sendes opp fagfolk skal man få et tilfredsstillende resultat.


Imidlertid er det en interessant jobb vi har gjort og jeg skulle svært gjerne hatt anledning til å fortsette med det arbeidet vi har satt i gang. Jeg tror helt sikkert at det er andre som vil ta opp hansken til neste sommerkontingent så arbeidet fortsetter.


Med hilsen

Dag KvammenSom nevnt har vi nok en gang hatt dugnadsarbeidere i gang på Jan Mayen, 3. sommer på rad og rapporten fra dette arbeidet følger under (har kuttet noen detaljer om materiell som er til overs).


Det skal også nevnes at FLO/IKT hadde "Fryden" på sin vedlikeholdsplan i sommer og gjorde mye arbeide der. (En liten korreksjon til Gunns brev vedr. de to snekkerne over: Morten Onsvåg kom i april og Vidar Lie kom opp med godsbåten i juni). Vidar og Morten ble satt på saken, de skiftet 16 av stolpene i fundamenteringen som var ganske så råtten og falleferdig. De laget avløpsrør fra kjøkkenet og førte dette ned i steinfylt kum som de grov et stykke i fra veggen. (Det gamle avløpet som bare gikk rett ned under huset hadde bidratt til forråtnelsen av pillarene). De la også nytt gulvbelegg i stua, og la nytt tak i ett av soverommene der det var en vannskade.


Dugnadarbeidsperiode på Jan Mayen(JM)(Gammelmetten(GM)) og Kreml i tiden fra 1.aug - 02 til 18.aug - 02


Arbeid som er utført:


Vi - Arne Kvistad, Arne Nyland og Petter I. Grønnås - ankom JM etter planen ca. kl 1100 den 1.aug. 02

Etter en bedre flylunsj ble tiden brukt til inspeksj. av Kreml, og kontroll av materialene som ble sendt opp med godsbåten medio juni d.å.

Dro til GM i lastebil for å få med materialer for rep. av hovedbygning. Bordkledning/panel + vinduene som var lagret på Metten.

Startet opp med å reparere vegg for innsetting av nye vinduer(2) på vegg mot Beerenberg. Dette var til rommene for verksted og aggregater. Ett vindu ble hengslet i verkstedet, men vi manglet hasper for å stenge det i lukket stilling.

Dro inn på lørdag(3/8) ettermiddag.

Ut ut igjen til GM på ma(5/8) morgen etter en rolig og fin helg i Olonkin City. Men været var ikke brukbart til utearbeid pga sterk vind og regn.

Fra ti(6/8) var været bra resten av uka.

Vi ble hentet inn on(7/8) til middag for dusj og barkveld. Da dusjmuligheten på GM ikke er tilstede er det helt utrolig bra med en dusj midt i uka.

Da fr(9/8) kom var vi stort sett ferdig med reparasjon av bordkledning og innmontering av vinduene. Har også rep. gulv i hovedinngangen.

Lemmene(skoddene) for vinduene trengte noe rep. I tillegg måtte vi forarbeide 3 stk lemmer. Dette ble gjort på lø(10/8) og sø(11/8) i snekkerboden.

Vi ble transportert ut på ma(12/8) på morgenen. Motering av nye og gamle lemmer(skodder) ble utført. Kroker for slåene ble mont./justert.

På ti(13/8) ble arbeidet med lemmer/slåer/kroker fullført. Koksrom ble ryddet - tak rensket. Det ble forarbeidet ny(1 stk) vinduskarm til Sondeboligen(res.stasj) da den gamle var "pill" råtten. Trapp til instrumenthytta ble forarbeidet. Denne blir beiset av Metten`s personell.

Nå anser dugnadsgjengen seg ferdig med prosjektet vi begynte i år 2000. Nå er hovedbygningen(GM) tett utvendig! Mye arbeid!!!!

Dugnadsarbeiderne føler at de har gjort en brukbar og stor jobb. Vi(Arne Kvistad(3), Arne Nyland(2), Astor Ernstsen(1) og Petter I. Grønnås(3)) har i alle fall den følelsen. Tallene i parantes viser antall ganger på JM.

Begynte å jobbe på Kreml to(15/8). Rettet(jekket) opp alle(3) Moelven- Brakken. Dette gikk veldig bra etter vårt skjønn. Vi har kommet godt i gang med å reparere bordkledningen. Noen steder er det mye råte - andre   steder til dels bra.

Fr(16/8) fortsatte vi med bordkledning. Langveggen til Moelvenhus mot Båtvika er fornyet med helt ny bordkledning. Dette fordi at alt var mer eller mindre råttent. Døren midt på veggen er fjernet pga at alt(dør m/karm) var "pill" råttent; det samme var stavene på siden av døren. Nye stav er innsatt. Døren var fra før igjensatt på innsiden. Det ble jobbet til kl. 2100!

Lø(17/8) - det ble sortert noen trematerialer som ble kjørt til GM fra Kreml som tilhørte GM. Noe arbeid ble utført på Kreml utvendig slik at nå er det som må skiftes av kledning utvendig utført. Jobbet litt på sø 18/8 med å rydde og bringe på plass redskap/verktøy vi hadde lånt.

De som skal fortsette renovering av Kreml må ta gulv. Himlingen er jo enkel å legge - mønsteret slik platene har ligget før vises i taket. Platene(18 stk trefiber halvhård) ligger lagret innerst i Storgarasjen.

Det som blir igjen av faspanelet når himling er lagt i koksrommet hovedgygning GM skal til Kreml!

Har ikke funnet gulvbordene som ble bestilt til Kreml, men da jeg ikke har noen faktura er det vanskelig.

Den nye veggen + alle nybordene skulle vært beiset før vinteren(KREML). *

Det må også kjøpes inn byggeskum til tetting av vinduer/dører + andre behov.


Petter Grønnås, Olonkin City den 18.aug.2002


* Her skal det nevnes at Mette Furre har malt den nye veggen samt de nye bordene,- riktignok ikke helt i samme farge som resten, da det ble brukt malingrester. Men det viktigste var å få dekket det nye treverket, hele bygningen må beises senere allikevel.


Etter at Gunn skrev sitt bidrag til nyhetsbrevet har det vært overlappingsuke og kontingentskifte. Begge flyene var i rute, selv om det var med nød og neppe at det ble landing første dagen, da sikten var dårlig. Overlappingsuka var som vanlig hektisk med tett program. Gunn som skulle avløses av Bente Valstad som sondesjef ble på kort varsel igjen på øya da Bente dessverre måtte reise ned på grunn av dødsfall i familien. Bente kommer opp igjen med Novemberflyet.

Ellers var det en god del som fortsatte etter sommerkontingenten. På E-avd er det bare en ny, på K-avd ble bare kjøkkensjefen byttet ut, på D-avd er det ny bilmekaniker, vedlikeholdsleder og trikker. Vår sekretær Mildrid har overtatt som sykepleier. På Metten er det som vanlig (bortsett fra ovenfornevnte) full utskifting.


De som har tilgang til Internett vil kunne finne bilder fra sommerens arbeider på http://vteigen.home.online.no/ijm2002/ijm2002.html og på sidene generelt (http://vteigen.home.online.no ) finnes også bilder og rapporter fra IMJs virksomhet på Jan Mayen. Sidene har også i det siste blitt oppdatert på en god del andre områder. - Men! Bidrag mottas med takk! Send gjerne tekst og bilder til Vidar (e-post eller brev) så skal det bli laget sider av det. Sender du bilder i posten kan både negativer, slides eller papirkopier benyttes. Ikke vær redd for å skrive noen linjer heller, kodingen for Internett vil bli tatt hånd om. Alle bilder vil bli returnert, og all bruk vil bli behørig referert med referanse til fotograf/forfatter.


Og til slutt en liten bønn: Økonomien begynner å bli litt slunken nå mot slutten av året, så vi prøver å spare penger så godt vi kan. Har du e-post adresse, så gi oss beskjed om det, du kan skrive til Vidar eller sende en e-post - så sparer vi penger til porto. Det er også lagt ned meget arbeid i å følge opp alle medlemmers adresser, så vær så snill å melde adresseforandring ved flytting.

Om noen vet om noen som ikke har fått nyhetsbrev, eller du ser dette nyhetsbrevet på Internett, men ikke har mottatt det, kan dette skyldes at vi ikke har fått adressen riktig. Noen innbetalte medlemskontingenter har også vært vanskelig å spore tilbake til hvem som egentlig har betalt, så prøv å oppgi adresse korrekt ved innbetaling av kontingent.


Vi satser på å få ut et siste nyhetsbrev for 2002 rundt juletider, så ha det bra så lenge!


Med vennlig hilsen og ønsker om en riktig god høst/vinter!


Styret v/Vidar.