Nyhetsbrev nr 4 2002/1 2003 JANUAR 2003

Godt Nytt År!

Vi lovet et nytt nyhetsbrev rundt juletider og jeg fikk bidrag til dette fra Jan Mayen før jul, men julestrida ble for strid og derfor kommer brevet nå som et kombinert nyhetsbrev nr. 1 2003 og nr. 4 2002.

Ishavsforeningen står i år (og kommende år) foran nye utfordringer. En ny tid nærmer seg på Jan Mayen og forandringene vil ha betydning for mange av våre medlemmer som håper på nye turer til øya. Kanskje ikke vi kan gjøre så mye fra eller til, men vi kan kanskje påvirke utviklingen noe ved at vi skaper interesse- og viser engasjement for øya. Jeg har snakket med Ronald Kjærsund hos FLO/IKT og administrasjonsdirektør Kjell Rud hos Meteorologisk Institutt og hørt mye interessant:

Loran-C har som vi alle vet en usikker framtid, nyere navigasjonssystemer som GPS og det planlagte europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo vil være sterke konkurrenter. Loran C vil legges ned i 2005 om ikke det dukker opp nye momenter som taler for å opperettholde dette systemet. Tiden renner her ut da dette må avklares i løpet av 1. halvår av 2003, da FLO/IKTs budsjett for 2005 påbegynnes nå. Strøm-aggregatene på Jan Mayen nærmer seg forresten også endt livsløp, og må skiftes ut i løpet av 2005. Mindre enheter må her kunne påregnes da strømbehovet er mindre enn før, og spesielt om Loran-C legges ned.

Men FLO/IKT satser friskt, og siden rørledningen fra Kvalrossbukta begynner å synge på siste verset planlegges det å påbegynne nytt tankanlegg i Båtvika ved Olonkinbyen i sommer. Det planlegges 2 nye tanker (større enn de gamle) som holder dagens strengere miljøkrav. Disse vil anlegges noe lenger borte fra stasjonens enn dagens-. Det planlegges at fylling av disse skal foregå på samme måte som på Bjørnøya med kystvaktskip. Fylleslange skal ikke lenger befinne seg på land som i dag, men slepes ut fra båt ved fyllingsstart. Skulle det være nødvendig med avslutning av operasjonen på kort tid p.g.a. værforhold o.l., vil slangen kunne tømmes på 1 minutt og deretter trekkes ombord i båten igjen. Det eksisterende utstyret vil antakelig fjernes sommeren 2004.

Hvem skal drive Samfunnet Jan Mayen i framtiden? - om Loran C legges ned er det mindre sjanse for at FLO/IKT skal fortsette med det, og det blir antakelig for dyrt for Meteorologisk Institutt (MI) å drive alene. Utvalget som ser på Jan Mayens framtid består bl.a. av representanter for FLO/IKT og MI, samt involverte departementer, ser ut til å gå inn for en løsning der Jan Mayen blir en egen post på statsbudsjettet da det selvsagt også er interessant å opperettholde driften av suverenitetshensyn. MI vil da fortsatt være tilstede på øya og drive med det de gjør i dag.

Det er også signaler fra forsvarsdepartementet som tyder på at de er interesserte i å opperettholde flyplassen, - noe som sannsynligvis vil medføre større bemanning enn om det bare skulle drives en meteorologisk stasjon alene. I denne sammenheng kan det også nevnes at det vil kunne dukke opp alternativer til bruk av Hercules fly. Et dansk selskap i Florø, samt Widerøe har vist interesse, og sier de har maskiner med rekkevidde til Jan Mayen. Nye helikopter i forsvaret vil også muliges ha rekkevidde til Jan Mayen, noe som også setter større krav til tankanlegg for drivstoff.

Hva med bygningsmassen/forlegning? Her er tre alternativer/anbefalinger, hvorav ett av de to siste er de mest sannsynlige: 1) Dagens stasjon rustes opp. 2) Det bygges en ny forlegning ved Olonkinbyen nord for dagens, og bygninger i forbindelse med dagens driftsavdeling beholdes. 3) Det bygges en ny "kompaktstasjon" á lá Bjørnøya i nærheten av dagens Meteorologiske stasjon. Det sistnevnte alternativet vil bli noe dyrere, men en vil kunne spare driftsutgifter.

Når det gjelder det som er skissert her for 2004-2005 må det understrekes at ingenting er ennå endelig bestemt, men vi snakker her om mulige løsninger.

Når det gjelder IJMs videre planer for ytterligere restaureringsarbeider på Jan Mayen igjenstår innvendige arbeider på Gamlemetten og Kreml. Vi har en god del materialer, men hva som skal videre gjøres, eventuelt i sommer er ennå i plangleggingsfasen.

Ellers er 2003 tid for treff/generalforsamling igjen og utvalget som har sett på forskjellige alternativer har kommet til at årets treff bør legges til Nord-Norge. Nå har vi hatt ett treff i Midt-Norge og ett i Sørvest-Norge, så det er på tide å tilgodese de mange med-lemmer vi har nordpå med noe kortere reiseavstand. Vi har fått et tilbud om å legge treffet til Andøya flystasjon, og dette går vi inn for. Her er det både gode losjimuligheter og godt opplegg for lokaler til generalforsamling og fest/festmiddag. Vi kan vel også muligens legge inn en omvisning ved 333-skvadronen, og det kan jo være interessant å se Orion-flyene på nært hold på bakken, og ikke bare susende over hodet på oss på Jan Mayen. Det mest sannsynlige tiden for treffet vil være første helga i september. I sammenheng med treffet skulle vi gjerne ha gjennomført en "markedsundersøkelse" - der vi får en pekepinn om hvor mange som er interessert i å stille. - Dette er ikke bindende, men bare til hjelp for oss samt folkene på Andøya for planleggingens skyld. Vennligst gi meg et hint på e-post vteigen@online.no eller ring meg på 55 31 28 84 innen 15. februar.

Vi vedlegger innbetalingskort for kontingent 2003, og håper dere betaler inn så snart som mulig, på grunn av giroen sparer vi ikke porto ved å sende ut e-post nyhetsbrev denne gangen. Økonomien er stram for tiden, regnskapet for 2002 gikk ut i 0, så det er ikke akkurat mye å betale løpende utgifter med i øyeblikket. I henhold til vedtektene vil alle medlemmer motta et revidert regnskap senest 14 dager før generalforsamling.

Vi vil også be om at dere er flinke til å melde i fra om evt. adresseforandring; - både post- og e-postadresse. Da vi sendte ut forrige nyhetsbrev ble det lagt ned mye arbeid i å gå igjennom samtlige adresser, det er ikke gjort denne gangen, så jeg håper det ikke kommer altfor mange brev i retur - posten er ikke lenger så flinke til å spore opp om det er feil i adressen som de var før. Om dere betaler kontingent på andre måter enn bruk av giro-kortet, prøv også å se til at avsender går klart fram, vi har hatt tilfeller hvor vi har fått kontingent, men ikke anelse om hvem som har betalt. Bruker dere f.eks. ektefelles konto til betaling kan det også bli en smule detektivarbeid.

Følg også med på hjemmesiden http://vteigen.home.online.no - det pipler inn nytt stoff der av og til, men jeg må si det hadde vært hyggelig med bidrag i fra medlemmene også - bare send meg råstoff - litt tekst og/eller bilder, så skal jeg nok lage sider!

***********************************************************************************************************

I midten av desember mottok jeg følgende bidrag til nyhetsbrev i fra Mildrid Ringset på Jan Mayen: 

- Vi har hatt en fin tid i høst, med lite nedbør og en del dager med klarvær. Flott, selv om sola nå er under horisonten, med alle regnbuens farger på himmelen. Mange har benytta det gode været tilturgåing, og enkelte har vært veldig ivrige og besøkt flere steder enn andre kanskje klarer på et år!

- Jan Mayen hadde en dag i midten av november en notering med den høyeste temperaturen i Norge, og 10 desember hadde vi 7,5 grader! Så alt det varme været gjør at vi fremdeles bruker brønnvann, evaporatoren har gått i 1 mnd i høst, og ingen kan huske lignende! Snøen som kom i oktober er borte, og alle "bilveiene" på øya er åpne. Kanskje blir det en jul uten snø her ute i ishavet?

- Varmen gjorde det også spennende om vi fikk juleflyet ned (28. nov). Flyplassen var lenge bløt og lite landingsvennlig, men noen få kalde dager rett før gjorde at flyet kom i rute og sikra forsyninger til tradisjonell julefeiring her ute. Juleforberedelsene er dermed godt i gang, pynten er laga, kakene baka og stjerna på tanken blinker og lyser - vi gleder oss alle til en annerledes feiring enn det som vanlig er på fastlandet.

- Men som mange på fastlandet har også vi pussa opp til jul. Det rosa brystpanelet i messa har vært omdiskutert, og er nå skifta ut med grønt - en farge som passer bedre til både øya og folket!

- Camp Helene ble i oktober heva og bygd under ca 25 cm for å unngå ytterligere skade av de nederste stokkene, som var i dårlig forfatning.

-3 laftestokker fra østerrikernes forskningsstasjon i Maria Musch ble dradd opp og lagt ved de gamle hustuftene for å hindre at de forsvant i havet.

- Gamle Metten ble inspisert en helg av turfolk, og noen hull i veggene ble tetta. Huset er tørt og fint, og vitner om godt arbeide av dugnadsfolket fra de tre siste somrene.

- Frydenlund har fått installert nytt Deutz-aggregat med elektrisk start - en klar forbedring for våte og slitne folk som lengter etter varm hytte og har lite krefter til sveiva...

- Ved Monitorhytta er det nye seismopunktet, som er en del av Norsars nettverk for overvåking av prøvesprengningsavtalen, nesten ferdig, kabler er ført fram og det er klart til montering av instrument.

- Andre ting har også blitt bygget, nemlig nytt parabolfundament til Metten. Fundamentet står der, men det gjør ikke den nye parabolen, så inntil videre må de nøye seg med svensk TV4 ettersom de ikke kan ta inn digitale signaler på "husmorparabolen"... Parabolen er visstnok på vei fra Bergen!

- Det meste av fuglelivet har tatt pause for vinteren, men utenfor stasjonen har vi tre svarttrost og en gråtrost som vi mater med epler, kake og brød. Det er vel lite trolig de overlever vinteren, men vi gjør vårt beste! Oddgeir fant på en dag seks fugler som ikke hadde klart å komme seg herfra, og som nok døde av sult ettersom de var veldig tynne. Så nå har vi sendt jordugle, rugde, svarttrost, vipe og gråtrost til utstopping på Bjarkøy, disse skal senere stilles ut på stasjonen.

- Det har blitt observert flere flokker springere med rundt 15-20 dyr utenfor stasjonen, og en sel, muligens en storkobbe, ble sett i Båtvika. Vi har også funnet en kråkebolle på stranda, og slikt er det ingen av oss som har sett her tidligere. Jan Mayens første?

- I høst har vi hatt en 60 årsjubilant på øya. E-sjef Terje Fadnes klarte ikke å lure seg unna, og ble behørig feira på den store dagen.

- Det er som vanlig en del aktivitet på hobbysiden, to kanoer og tre kajakker er for tiden under bygging. Noen maler, noen mailer, noen snekrer og noen følger med på sporten - vi gjør alle det vi kan best! Det nyoppussa bassenget er også flittig i bruk, med nordlys over, selvlysende stjerner på veggen og fakler langs kanten - kan mørketiden være bedre?

- Vi prøver ellers så godt vi kan å spe på det arktiske tillegget og spiller hver lørdag på V75. Enn så lenge har det vært med svært så vekslende hell, men de 13 som er med er stadig optimister!

Så gjenstår det å ønske alle lesere av nyhetsbrevet

en riktig god jul og et godt nytt år

- fra oss 18 her på Jan Mayen

***********************************************************************************************************

Jeg snakket i dag (6/1) med stasjonssjef Martin Simonsen.

Han berettet om "frisk og rask ungdom" og en trivelig jule- og nyttårsfeiring. Det har hittil vært en mild vinter med lite snø, faktisk kan man ennå kjøre bil helt fram til "Puppebu" i Kvalrossbukta (bare med litt hjelp av hjullaster til å renske et par små fonner). Evaporatoren har bare vært i bruk av og til da det har vært tilsig til brønnen, men pr. i dag var den slått på igjen. Det var i helga feiring av dobbel bursdag - faktisk to av våre medlemmer Anne Jacobsen og Elly Johansen - sistnevnte hadde 50-års dag - vi gratulerer! Det var dessuten i dag et Orion-fly over øya som droppet post.

Med vennlig hilsen og ønsker om en riktig god vinter/vår!

Styret v/Vidar.