Hjem

MEDLEMSKAP

Vedtektene sier følgende om medlemskap og kontingent:

§ 6 Medlemmer
6.1
IJMs medlemmer skal primært være personer som har tilbragt en eller flere sesonger på Jan Mayen.
6.2 Andre personer med tilknytning til Jan Mayen og hvis virkeområdet faller sammen med IJMs interesser, kan også bli medlemmer. Sistnevnte må ved habilitetsspørsmål avholde seg fra å stemme i enkeltsaker på generalforsamling.

§ 7 Æresmedlem
IJM kan ta opp æresmedlemmer. Styret foreslår æresmedlemmer og generalformsamlingen velger/godkjenner disse.

§ 8 Kontingent
8.1 Kontingent betales en gang i året. Styret foreslår størrelsen på kontingenten.
8.2 Kontingentens størrelse godkjennes av generalforsamlingen.

 


Så enkelt er det faktisk å melde seg inn i foreningen:

Kontigent betales inn på konto:  0537.58.02459 i Postbanken.
Du kan gjerne merke den med "Medlemskontingent" eller "Innmelding",
og gjerne skrive e-postadressa di - eller bruk skjemaet hos vteigen.

Kontigenten for 2011 er kr 200,-.