Nord- og nordvestsiden av Jan Mayen

- Og en liten diskusjon om hyttefunnet


Bildene under er tatt i fra båt natten 4-5/6 2002 da jeg var på "Cruise" med "Professor Molchanov"

Lengst til venstre skimter vi Koksneset, deretter Isneset hvor Kjerulfbreen kommer ned til havet. Til høyre for den og opp mot midten av bildet ser vi Weyprechtbreen. Området ved Vakta er nede til høyre i bildet.


Kronprinsesse Märthas bre (fonn på tvers). Vi ser Kjerulf-
breen gå ned i en renne fra krateret ved Hakluyttoppen og
svinge ned mot havet foran Trollstigen (Svart fjellvegg).
Storfjellet og Krossbukta er i forgrunnen.
Fra venstre Kjerulfbreen, Trollstigen, Juvbreen, Jutulslottet,
Juvbreen. Isbroddfonna, Weyprecht breen og Haakon VII Topp.

Fra v. Juvbreeen, Jutulslottet, Isbroddfonna, Weyprechtbreen.
Krognessryggen avgrenser Weyprechtbreen mot Hamarbreen og
Jorisbreen som vi ser bortenfor. Midt i bildet ser vi berg-
hammeren Isbrodden.

Fra v. Jutulslottet, Krognessryggen, Hamarbreen (m/Kongshamaren
over opp mot Haakon VII topp), Jorisbreen ned mot Kviveberget


Kartene under har jeg lagt liggende på siden for å få bedre plass, begge utsnitt er i 1:100000. Det øverste er i fra 1990, det nederste er Østerrikernes i fra 1883.
Jeg vil filosofere litt over restene etter hytta som ble funnet ved Vakta.


I utgangspunktet skulle det ikke være noen hytte ved Vakta.
- Det er i hvertfall ikke beskrevet noen i Susan Barrs "Kulturminner på Jan Mayen".
Den nærmeste måtte være "Annahytta" som blir beskrevet som følger:


"Annahytta ble bygget på Nordvestkapp høsten 1926 av Gustav Øines, Finn Devold, Trygve Guldberg og Reidar Cornelius Halvorsen som var stasjonert på "Eldste  metten". Terrenget skrånet bratt ned bak hytta, men det var lettere adkomst langs fjæra når været var bra. Hytta skal først ha hett Anna Serines Nedkomst etter konen til stuerten på Eldste Metten. hun hadde hatt en vanskelig fødsel. Hytta var bygget av rekved og kledd med papp. Den var uten ovn og hadde kun plass til en eller to personer. Den ble betegnet som liten og skral og var falleferdig i 1969."

Jeg sendte følgende forespørsel til Susan Barr om funnet ved Vakta:

Johan Hustadnes sendte deg en mail vedr. hytterester de hadde kommet over i helga. Dette var ved Vakta. Jeg ser du skriver om Annahytta i kulturminner på Jan Mayen. Kan det være denne som er unøyaktig angitt for deg - ved Nordvestkapp - eller er det en annen?

Susan hadde følgende svar:

Mange takk for meldinger og bilder angående funnet ved Vakta. Jeg setter veldig pris på å bli informert om slike funn. Som Vidar var inne på, kan det godt være at dette er restene etter Annahytta / Camp Anna som jeg omtaler i Kulturminner på Jan Mayen s.9. Den var oppgitt å være ved Nordvestkapp, men den gang gikk de antagelig ut fra det østerrikske kartet hvor Vakta er benevnt Nordkapp, så det kan ha vært en sammenblanding eller misforståelse i terrenget. Annahytta skal ha vært liten og uten ovn, som vel kan stemme med det dere fant. Kan terrengbeskrivelsen stemme ? - "skrånet bratt bak hytta, men med lettere adkomst langs fjæra når vært var bra". Så dere etter om det kunne være hytterester ved Nordvestkapp ?

Johan svarte på dette:

Beskrivelsen av adkomsten stemmer ganske bra. Bratt bak hytta, enklast å gå ned nordsida av Kviveberget. Adkomsten langs stranda er truleg vekk. Stranda er brutt ei kort strekning under Kviveberget, men slikt forandrar seg fort på JM. (Kanskje i absolutt vindstille?) Der var ingen synleg omn, verktøy eller anna. 1-2 personar virkar rett. Vi har også gått stranda frå Kapp Muyen og under Nordvestkapp. Ingen fornuftig plass for nedgang eller hytte der. Berre ei smal strand med 250 meter klipper over. Virkar som saka er "oppklart".

Eller er den det?

- ta en kikk på kartene under.
Vi kan se at kartene ikke sammenfaller helt, hverken med navn eller terreng. Vi ser at det Susan skriver sannsynligvis stemmer: - På det østerrikske kartet er Nordkapp det vi på dagens kart kaller Vakta, - eller forresten kanskje ikke helt; På det nye kartet ser vi et lite "Kapp" til venstre for Vakta som ikke har noe navn. Det kan se ut som om det er dette som kalles "Nord Cap" på Østerrikerkartet.
Et annet spørsmålstegn kan settes ved nettopp Nordvestkapp på østerrikerkartet. - Om vi sammenholder plasseringen av Scottkrateret og Bylandt Rheyterkrateret på kartene kan vi begynne å lure på om ikke Nordvestkapp østerrikernes kart faller sammen med Kapp Muyen på det nyeste kartet.
Om Annahytta ble satt opp på det som på det nye kartet heter kapp Muyen og dette heter Nordvestkapp på det gamle kartet, kunne jo dette stemme med den overleveringen som Susan Barr fikk da hun skrev "Kulturminner på Jan Mayen". Altså at han som fortalte henne om hytta ut i fra østerrikerkartet sa den var plasssert på Nordvestkapp.
Om denne teorien holder vann krever nok mer etterforskning, men i så fall er hytta ved Vakta ikke Annahytta, men en "ny" som ikke er beskrevet. Forresten når det gjelder Kapp Muyen er dette også "Kapp" som har hoppet fram og tilbake på kartene igjennom tidene; på et kart fra 1662 er det et "kapp" som heter Muyens 2 Cruys hoeck.

Moderne kart
Utsnitt av Statens kartverk 1990: Jan Mayen 1:100000

ØSterrrikernes kart
>
Utsnitt av kart i fra den Østerrikske/Ungarske ekspedisjonens kart - fra rapporten. Det internasj. polaråret 1882-83: Jan Mayen 1:100000Jeg lot Johan tenke over dette og han kom med følgende filosoferinger over temaet:

Du er inne på noko angåande karta. Har ikkje studert østerrike-kartet så nøye før. Synes NW.kapp der stemmer godt med Kapp Muyen. Særleg fordi Charcotbreen faktisk går heilt til sjøen, under stupet nord for Kapp M. (Breen er dekt av grus)
Vidare har nederlendarane eit Kapp uten namn under neste bre. Liknar på dagens NV Kapp, som er lite markert.
Det austerrikarane kallar Nordkapp vil eg kalle Kviveberget. Det er her stranda stoppar og den bratte renna går opp. Eit markert hjørne. (Sjå bilde frå hytta) Stemmer også bra med Jorisbreen som sluttar ca 300 m.o.h, med morener under. Vakta liknar på neste odde, der er ei klippe markert(?)
Så ja, eg synes Austerrikarane sitt NW-kapp liknar veldig på Kapp Muyen. Så spørs det om hytta låg der då.. Trur ikkje den kunne ligge utanfor Kapp Muyen, fordi einaste tilgang her er ned langs breen.
Sven har gått stranda på innsida av Kapp Muyen. Der er visst også bratt, men han ville ikkje avvise muligheita lengre inne.
Uansett pussig at dei kallar Nordkapp for NV-kapp, hvis dei brukte Austerrikar kartet. Finnes andre kart?
Eg tenkte også på at det er ein lang tur frå Eldste Metten til Vakta. Utan andre hytter? Og kanskje lite jaktområde?


Jeg spurte Johan hvordan terrenget på kapp Muyen er i forhold til det som er beskrevet rundt hytta og antydet at breene er i stadig forandring så det kan jo være andre forhold enn da hytta ble beskrevet:

Meiner likevel breane er interessanne. Ved Kapp Muyen er det ikkje berre at den går til sjøen som liknar, men også terrenget. Breen går ned i ei "slukt".
Ellers såg det ut som det er berre Jorisbreen som har gått til sjøen før, og der er morener innteikna(?). Ser forøvrig ut som Vakta er indikert også. Den er ei markert klippe på neset, i strandkanten. Haifinne look.


Vakta sett fra Weyprechtbreen.
Klikk for større bilde.

Hytta ligg forøvrig litt på sørsida av neset / Vakta. Er igrunnen overbevist når det gjeld geografien, men det utelukkar kanskje ikkje at det er Anne-hytta likevel? Då måtte ein vel finne Anna-hytta ved Kapp Muyen og...? Eller? Er nok mulig, men litt innafor Kapp Muyen.


Videre innspill mottas med takk!