Restaureringsarbeider på Gamlemetten og Kreml sommeren 2002


Sluttrapport


Tekst Petter I. Grønnås


Dugnadarbeidsperiode på Jan Mayen(JM)(Gammelmetten(GM)) og Kreml i tiden fra 1.aug - 02 til 18.aug - 02


Arbeid som er utført:


 1. Vi - Arne Kvistad, Arne Nyland og Petter I. Grønnås - ankom JM etter planen ca. kl 1100 den 1.aug. 02

 2. Etter en bedre flylunsj ble tiden brukt til inspeksjon av Kreml, og kontroll av materialene som ble sendt opp med godsbåten medio juni d.å.

 3. Dro til GM i lastebil for å få med materialer for reparasjon av hovedbygning. Bordkledning/panel + vinduene som var lagret på Metten.

 4. Startet opp med å reparere vegg for innsetting av nye vinduer(2) på vegg mot Beerenberg. Dette var til rommene for verksted og aggregater. Ett vindu ble hengslet i verkstedet, men vi manglet hasper for å stenge det i lukket stilling.

 5. Dro inn på lørdag(3/8) ettermiddag.

 6. Ut ut igjen til GM på ma(5/8) morgen etter en rolig og fin helg i Olonkin City. Men været var ikke brukbart til utearbeid pga sterk vind og regn.

 7. Fra ti(6/8) var været bra resten av uka.

 8. Vi ble hentet inn on(7/8) til middag for dusj og barkveld. Da dusjmuligheten på GM ikke er tilstede er det helt utrolig bra med en dusj midt i uka.

 9. Da fr(9/8) kom var vi stort sett ferdig med reparasjon av bordkledning og innmontering av vinduene. Har også rep. gulv i hovedinngangen.

 10. Lemmene(skoddene) for vinduene trengte noe rep. I tillegg måtte vi forarbeide 3 stk lemmer. Dette ble gjort på lø(10/8) og sø(11/8) i snekkerboden.

 11. Vi ble transportert ut på ma(12/8) på morgenen. Motering av nye og gamle lemmer(skodder) ble utført. Kroker for slåene ble mont./justert.

 12. På ti(13/8) ble arbeidet med lemmer/slåer/kroker fullført. Koksrom ble ryddet - tak rensket. Det ble forarbeidet ny(1 stk) vinduskarm til Sondeboligen (res.stasj) da den gamle var "pill" råtten. Trapp til instrumenthytta ble forarbeidet. Denne blir beiset av Metten`s personell.

 13. Nå anser dugnadsgjengen seg ferdig med prosjektet vi begynte i år 2000. Nå er hovedbygningen (GM) tett utvendig! Mye arbeid!!!!

 14. Dugnadsarbeiderne føler at de har gjort en brukbar og stor jobb. Vi (Arne Kvistad(3), Arne Nyland(2), Astor Ernstsen(1) og Petter I. Grønnås(3)) har i alle fall den følelsen. (Tallene i parantes viser antall ganger på JM i forbindelse med dugnadasarbeidene.)

 15. Begynte å jobbe på Kreml to(15/8). Rettet (jekket) opp alle(3) Moelven-Brakken. Dette gikk veldig bra etter vårt skjønn. Vi har kommet godt i gang med å reparere bordkledningen. Noen steder er det mye råte - andre steder til dels bra.

 1. Fr(16/8) fortsatte vi med bordkledning. Langveggen til Moelvenhus mot Båtvika er fornyet med helt ny bordkledning. Dette fordi at alt var mer eller mindre råttent. Døren midt på veggen er fjernet pga at alt (dør m/karm) var "pill" råttent; det samme var stavene på siden av døren. Nye stav er innsatt. Døren var fra før igjensatt på innsiden. Det ble jobbet til kl. 2100!

 1. Lø(17/8) - det ble sortert noen trematerialer som ble kjørt til GM fra Kreml som tilhørte GM. Noe arbeid ble utført på Kreml utvendig slik at nå er det som må skiftes av kledning utvendig utført. Jobbet litt på søn. 18/8 med å rydde og bringe på plass redskap/verktøy vi hadde lånt.

 1. De som skal fortsette renovering av Kreml må ta gulv. Himlingen er jo enkel å legge - mønsteret slik platene har ligget før vises i taket. Platene (18 stk trefiber halvhård) ligger lagret innerst i Storgarasjen.

Det som blir igjen av faspanelet når himling er lagt i koksrommet hovedgygning GM skal til Kreml! Den nye veggen + alle nybordene skulle vært beiset før vinteren (KREML).

Olonkin City den 18.aug.2002