Restaureringsarbeider på Gamlemetten sommeren 2001


Dugnadsarbeidere: Petter I Grønnås, Arne Kvistad og Astor Ernstsen
Skisse og tekster: Petter I. Grønnås    Satt opp stillas for å ta fatt på renovering av taket til del A Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen.

  Satt opp stillas for å ta   fatt på renovering av taket til del A - hele taket   "strippes"

  Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Måtte ta teig for teig p.g.a. lekkasjer ved event. regn.
Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen.

        Fra arbeidet på taket mot Beerenberg på A-delen. Måtte ta teig for teig pga lekkasjer ved event. regn.

Satt opp stillas(halve taket) for å begynne på taket mot sjøsiden A-del. Arbeid med riving av gammel papp og legging av ny. Arbeid med riving av gammel papp og legging av ny. Satt opp stillas for å ta siste del av taket på A-del.

  Satt opp stillas (halve   taket) for å begynne på   taket mot sjøsiden A-del.

   Arbeid med riving av gammel papp og legging av ny.

  Satt opp stillas for å ta   siste del av taket på A-del.

Takarbeid på siste delen. Det forberedes til brenning av gamle materialer etter fullført takrenovering av hovedbygning Gammelmetten. Det forberedes til brenning av gamle materialer etter fullført takrenovering av hovedbygning Gammelmetten. Det forberedes til brenning av gamle materialer etter fullført takrenovering av hovedbygning Gammelmetten.

 Takarbeid på siste delen.

     Det forberedes til brenning av gamle materialer etter fullført takrenovering av      hovedbygning Gammelmetten. Et arbeid som har krevd masse dugnads-
     timer, og som vi føler er rimelig bra utført(selvskryt).

"Fjøset" sett fra taket på mellombygget (B-del) hovedbygningen. "Fjøset" sett fra taket på mellombygget (B-del) hovedbygningen. Med Beerenberg i bakgrunnen kan vi se "RAWIN"-huset midt på bildet. "Fjøset" sett fra taket på mellombygget (B-del) hovedbygningen. Hovedbygningen sett fra taket på mellombygget (B-del) hovedbygningen.

  "Fjøset" sett fra taket på    mellombygget (B-del)    hovedbygningen.

  "Fjøset" sett fra taket på   mellombygget(B-del)   hovedbygningen. Med   Beerenberg i bakgrunnen   kan vi se "RAWIN"-huset   midt på bildet.

  "Fjøset" sett fra taket på   mellombygget(B-del)   hovedbygningen.

  Hovedbygningen sett fra   Beerenbergsiden med   "Fjøset" foran.

 Hovedbygningen sett fra Beerenbergsiden med "Fjøset" foran. "RAWIN"-huset sett fra vest mot øst. "RAWIN"-huset sett fra nord mot sør "RAWIN"-huset sett fra øst mot vest

  Hovedbygningen sett fra   Beerenbergsiden med   "Fjøset" foran.

  "RAWIN"-huset sett fra   vest mot øst.

  "RAWIN"-huset sett fra   nord mot sør.

  "RAWIN"-huset sett fra   øst mot vest.

Hovedbygning sett fra sjøsiden. Hovedbygning sett fra sjøsiden.
Her vises Gavlvegg mot Nordlaguna med tilbygg(hybler).

              Hovedbygning sett fra sjøsiden.

 Her vises Gavlvegg mot Nordlaguna med tilbygg(hybler).

Gavlvegg mot Nordlaguna med tilbygg(hybler). Gavlvegg mot Nordlaguna med tilbygg(hybler). Her er "gutta" i gang med rydding/telling av restmaterialer. Her er "gutta" i gang med rydding/telling av restmaterialer.

    Gavlvegg mot Nordlaguna med tilbygg(hybler).     Detaljbildene av vinduer, lemmer, kroker m/slåer,     samt nye utvendige ventiler.

    Her er "gutta" i gang med rydding/telling av rest-    materialer.

Løsningen på montering av nye ventiler innvendig. Løsningen på montering av nye ventiler innvendig. "RAWIN"-huset atter en gang. "RAWIN"-huset atter en gang.

   Løsningen på montering av nye ventiler innvendig.

              "RAWIN"-huset atter en gang.

 "FRYDEN" sett fra nord mot sør. Hovedbygningen sett fra nordøst. Hovedbygningen sett fra øst. Rester av den ene dieselmotoren som skaffet elektrisk kraft til stasjonen.

  "FRYDEN" sett fra nord   mot sør.

  Hovedbygningen sett fra   nordøst.

  Hovedbygningen sett fra   øst.

  Rester av den ene diesel-   motoren som skaffet   elektrisk kraft til   stasjonen.

Hovedbygningen sett fra "FRYDEN"

Her er det dugnadsarbeiderne - Astor, Arne og Petter - som gjerne vil eksponere seg. Takk for nå!

  Hovedbygningen sett fra   "FRYDEN".

       Her er det dugnadsarbeiderne: Arne, Petter og Astor som gjerne vil eksponere seg. Takk for nå!