Hjem

 

 

 

 

STYRET VALGT OG KONSTITUERT 5. OKTOBER 2013

 

 

 

Styret er sammensatt som følger:

Leder: Bjørn Fredriksen epost: fredriks[at]online.no 

Nestleder: Thor Holtet

Sekretær (Webmaster): Vidar Teigen

Kasserer: Petter I. Grønnås

Styremedlem: Ann Elise Spjelkavik Dille

Varamedlemmer: John Nesheim og Heidi Karlsen

 Revisor Kåre Ringen

Valgkomité: Arne J. Jacobsen og Ronald Kjærsund