Kanonene på Jan Mayen

John O. Svenning har sendt bilder fra funnet av de Nederlandske kanonene i Hvalrossbukta våren 1964.

I fra ca 1625 var den Nederlandske hvalfangsten truet av hvalfangere fra Dunkerque. Noen av de Nederlandske hvalskutene ble bevæpnet og i 1626 og 1627 ble det til og med sendt 2 krigsskip som eskorte. I 1627 er det også nevnt planer om å utplassere artilleri i Noordbaai (Nordlige delen av Engelskbukta = Hvalrossbukta). I en fraktkontrakt fra denne tiden står nevnt at befrakterne om nødvendig skal levere to kanoner til batteriet. I en tekst fra 1635 nevnes så to kanoner som står på batteriene.(Kilde: Susan Barr: Jan Mayen. Norges upost i vest...)
Våren 1964 ble så antakelig de samme kanonene funnet, gravd opp og fraktet til stasjonen i Olonkinbyen.

John skriver om funnet:Kanonene ble funnet i sørenden av stranda, den ene helt i sjøkanten med enden såvidt over sanden. Stranda var smal i dette området og den andre kanonen var helt nedgravd i singelen innenfor, bare rustflekker på steinene vakte mistanke. Vi skulle tydeligvis kjent til at det var bare to kanoner, trodde det var tre i et batteri slik som det er i dag. Vi lette i hele området etter den tredje, med egne sanser og kabelsøker.

Klikk på småbildene for større utgave!

Oppgravingen innledes

Wire festes for å heise opp kanonene

Kanonene er klare for transport og kanskje en
liten feiring av begivenheten forestår? :-)


Jeg ba Jørn (Fra Fauske) Hanssen om å ta noen bilder av kanonene slik de er utstilt i dag sammen med en dregg som også er funnet i Hvalrossbukta, og her er bilder tatt 24/8-06:

Oversiktsbilde over gårdsplassen.

Kanonene og dreggen ved flagg-
stanga.

Kanonene, pent vedlikeholdt.

Utsikt sørover.